Siirry sisältöön

 UB2-röntgen, os. 945

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, U-sairaala
Sisäänkäynti 3A, 2. krs
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku

Aukioloajat

Ma - to 8 - 16
Pe 8 - 15.30

Puhelin

02 313 1945 toimisto
02 313 1946 hoitajat

Ajanvaraus

02 313 3633

Faksi

02 313 9912

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Tulo-ohjeet tutkimukseen

Tulo gastroenterologian poliklinikalle

Tulo röntgeniin

Tulo tietokonetomografiaan

 UB2-röntgen, os. 945

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa


Olemme erikoistuneet lasten ja naisten kuvantamistutkimuksiin. Palvelemme Tyksin osastoja ja poliklinikoita, Turun hyvinvointitoimialan terveyskeskuksia ja yksiköitä, työterveyshuoltoa sekä muita ulkopuolisia yksiköitä.

Teemme sekä ajanvaraus- että päivystystutkimuksia. Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

 Hoito ja tutkimukset

 

U-röntgen on opiskelijamyönteinen osasto, jossa opiskelu on haastavaa ja mielenkiintoista.  U-röntgenissä tarjoamme haastavia ja monipuolisia oppimistilanteita eri tutkimusmodaliteeteilla:

Työpisteet:UB2.png

 • Natiivikuvaukset ja osaston ulkopuoliset kuvaukset
 • EOS-kuvauslaite
 • Lasten ultraääni
 • Rintatutkimusyksikkö (mammografia, uä, biopsiat ja rintaresekaatit)
 • Luuntiheysmittaus (Dexa)
 • Läpivalaisu A-sairaalassa Gastroenterologian poliklinikalla
 • Hammaskuvantaminen (Dentalia)
 • AD2-rtg:n magneettiyksikkö

Henkilökunta:

 • Osaston ylilääkäri
 • Erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit
 • Hallinnollinen osastonhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Röntgenhoitajat ja röntgenvarahenkilöt
 • Kuvaverkkoasiantuntijat
 • Osastonsihteerit
 • Sovellusasiantuntijat (Hallinto-osasto)
 • Sairaalafyysikot (Asiantuntujapalvelut)
 • Lastenhoitaja (Lastenklinikka)
 • Laitoshuoltajat (Laitoshuolto) 

 Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat: Lasten-, Syöpätautien-, Naisten- ja Silmätautien klinikat, Kirurgian- ja Sisätautien klinikat, Gastroenterologinen osasto sekä Turun kirurginen sairaala ja Turun alueen terveysasemat.

Lasten tutkimukset ja rintarauhasen tutkimukset on VSKK:ssa keskitetty UB2-röntgeniin.

Osasto on sekä tutkimus- että toimenpideosasto. UB2-röntgen on mukana myös erilaisissa kehittämisprojekteissa.

 

OPISKELIJANA UB2-RÖNTGENISSÄ 

Pääsääntöisesti opiskelija harjoittelee UB2-röntgenissä aamuvuorossa (7.30–15.30). Jokaisessa työpisteessä on oma vastuuhoitaja, joka toimii opiskelijan ohjaajana. Opiskelijan ohjaukseen osallistuu aina koko osaston henkilökunta.

Opiskelijalle annetaan perehdytyskortti opiskelun alussa ja perehdytyskorttia täytetään opiskelun edetessä eri jaksoilla.

Opiskelijan arviointi perustuu ammattikorkeakoulun ja osaston arviointikriteereihin. Harjoittelun aikana opiskelija saa väliarvioinnin harjoittelun puolessa välissä ja kirjallisen loppuarvioinnin harjoittelun lopuksi. Opiskelija saa palautetta myös päivittäin koko harjoittelujaksonsa ajan.  

Osastolla on nimetty kaksi opiskelijavastaavaa, jotka huolehtivat opiskelijan käytännön perehdytyksestä harjoittelun alussa sekä toimivat tutorin roolissa koko harjoittelun ajan.

Opiskelijan on mahdollista päästä tutustumaan myös muiden osastolla sijaitsevien työpisteiden toimintaan sekä vastasyntyneiden teho-osastolle, Dentalia-Hammasröntgeniin ja Gastroenterologisen osaston LPV- ja ERCP-tutkimuksiin. Halutessaan voi osallistua myös oikeuslääketieteellisiin Patologian osastolla tehtäviin vainajakuvauksiin. 

UB2-röntgen on opiskelijamyönteinen osasto, jossa opiskelu on monipuolista, haastavaa ja mielenkiintoista. Opiskelijan ammattitaito karttuu ja harjoittelupäivät ovat erilaisia.

 

Opiskelijalta toivotaan mm:

 • oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta
 • positiivista asennetta
 • sovittujen harjoitteluaikojen noudattamista
 • kykyä arvioida omaa opiskeluaan ja jatkuvaa itsensä kehittämistä
 • ystävällisyyttä potilaita ja henkilökuntaa kohtaan
 • yhteistyökykyä    
 • vastuullisuutta ja luotettavuutta
 • salassapitovelvollisuuden noudattamista
 • aseptista omaatuntoa
 • rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa
 • omat tavoitteet harjoittelua varten listattuna ja päävastuuta omasta oppimisesta
 • säteilysuojelun toteuttamista
 • huolellisuutta
 • hoitotyön filosofian periaatteiden noudattamista potilashoidossa
 • röntgenhoitajan eettisten ohjeiden noudattamista 

Mitä asioista on mahdollista oppia harjoittelun aikana:

 • kuvauslaitteiden ja erilaisten apuvälineiden käyttö
 • kuvausprojektiot ja kuvausprotokollat
 • kuvien käsittely ja arkistointi
 • potilastietojärjestelmän käyttäminen
 • kuvien laadun arviointi
 • potilaan yksilöllisyyden huomiointi
 • potilaan/omaisen ohjaus ennen tutkimusta, tutkimuksen aikana sekä sen jälkeen
 • aseptinen työskentely
 • säteilysuojelu
 • ensiapuvalmius
 • osaston ulkopuoliset kuvaukset
 • työyhteisöosaaminen
 • tiimityöskentely
 • työympäristön turvallisuus
 • tekninen laadunvarmistus

Hyödyllisiä linkkejä:                                                                         

http://kuvantamiskeskus.vsshp.fi/fi/4938

UB2-1.png 

 

Tarjoamme korkealaatuisia radiologisia tutkimuksia erikoistuen pediatrian ja silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutautien radiologisiin tutkimuksiin sekä mammografiatutkimuksiin ja -toimenpiteisiin. Toimintamme perustuu yhteisesti sovittuihin arvoihin: hyvään ammattitaitoon ja laadukkaaseen työhön, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, potilaskeskeisyyteen ja yhteistyön tekemiseen.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Erkki Svedström, p.  02 313 2947
vt. osastonhoitaja Taru Heikkilä, p. 02 313 2946

Päivitetty: 2.5.2018 12:36