Siirry sisältöön

 Molekyylihematologia ja -patologia

Yhteystiedot

 

Molekyylihematologia ja -patologia, geneetikko/lääkäri
050 571 4517

Molekyylihematologia ja -patologia, laboratoriohoitaja
050 345 9780

Sähköposti
molgen@tyks.fi

Tutkimusohjekirja

https://webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/

Faksi
02 313 3923

Aukioloaika
Näytteet 7.30–15.30
Asiantuntijat 8.00–16.00

Käyntiosoite
Medisiina D, 3. krs.
Kiinamyllynkatu 10
20520 Turku 

Tyks ulkopuoliset näytelähetykset

Tyks Laboratoriot
Genetiikka
Tunnus 5021812
Info C902
21006 VASTAUSLÄHETYS

Postiosoite
Tyks Laboratoriotoimialue
Genomiikka 
Molekyylihematologia ja-patologia C914
PL52, 20521 Turku

 Molekyylihematologia ja -patologia

 • Ammattilaisille
 • Opiskelijoille
 • Lähetteet

Molekyylihematologian ja -patologian laboratorio on erikoistunut pahanlaatuisten veritautien sekä syöpätautien tutkimuksiin ja palvelee tällä alalla maamme kaikkia yliopistosairaaloita. Diagnoosivaiheen tutkimusten lisäksi laboratoriossa tehdään molekyyligeneettisillä menetelmillä herkkiä jäännöstautianalyysejä potilaiden hoitovaiheen näytteistä. Toukokuusta 2018 alkaen laboratoriopalvelut on tuotettu uudessa Medisiina-D talossa samoissa tiloissa Lääketieteellisen genetiikan laboratorion kanssa.

Molekyylihematologian ja -patologian laboratorio on laboratoriojäsen Euroopan Leukemiaverkostossa (European LeukemiaNet) sekä potilasspesifisen verisyöpien jäännöstautianalytiikan EuroMRD-konsortiossa. Laboratorio toimii kansallisena referenssikeskuksena kroonisen myelooisen leukemian PCR-pohjaisessa jäännöstautianalytiikassa.

Erityisosaamisalueitamme ovat:

 • verisyöpien molekyyligeneettinen diagnostiikka
 • diagnoosivaiheen näytteestä tunnistettuun muutokseen kohdistuvat ja kvantitatiiviseen PCR-menetelmään pohjautuvat potilaskohtaisesti räätälöidyt jäännöstautianalyysit
 • verisyöpien ja kiinteiden kasvaimien somaattisten mutaatioiden profilointi NGS-tekniikalla

Kehitämme kiinteiden kasvainten profilointiin testejä yhteistyössä Tyks Laboratoriotoimialueen Patologian yksikön kanssa. Laboratorio käyttää sekä RNA- että DNA-pohjaista uuden sukupolven sekvensointia (NGS eli next generation sequencing) mahdollisten jäännöstautimarkkereiden ja ennusteellisten muutosten tutkimisessa. Otimme ensimmäisenä Suomessa käyttöön RNA-pohjaisen NGS-sekvensointiin pohjautuvan kliinisen testin fuusiogeenien hakuun.

Opiskelijavastaavan/yhteyshenkilön yhteystiedot

Bioanalyytikko-opiskelijat

Tiiminvetäjä: Heli Virta, 02 313 9150 (Lääketieteellinen genetiikka)

Tiiminvetäjä: Satu Leinonen, 050 4492872 (Molekyylihematologia ja -patologia)

Opiskelijavastaava: Elisa Sihvonen, 02 313 7225 (Lääketieteellinen genetiikka)

Opiskelijavastaava: Lauri Haapamäki, 02 313 1105 (Molekyylihematologia ja -patologia)

Lääketieteenopiskelijat

Yligeneetikko: Johanna Schleutker, 050 4637330

Erikoislääkäri Katri Orte, puh. 050 411 2237

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tyks.fi

Laboratorion osa-alueet

 • Kromosomilaboratorio ja sytogenetiikka
 • DNA-laboratorio
 • Molekyylihematologian ja -patologian laboratorio

Harjoittelujakson tavoitteena on

 • perehtyä bioanalyytikon toimenkuvaan lääketieteellisen genetiikan sekä molekyylihematologian ja patologian laboratoriossa

 • oppia tunnistamaan kromosomit sekä kromosomimuutosten merkityksestä synnynnäisissä poikkeavuuksissa ja hematologisissa maligniteeteissa

 • oppia perinnöllisyydestä ja perinnöllisten sairauksien diagnostiikasta

 • perehtyä syöpätautien molekyyligeneettisen diagnostiikan periaatteisiin

 • perehtyä molekulaariseen jäännöstautianalytiikkaan

 • osata työskennellä aseptisesti

 • tutustua laboratorion laatujärjestelmään

 • oppia tiimityöskentelytaitoja

Ennen harjoittelua

Toivomme ennen jakson alkua yhteydenottoasi, minkä jälkeen lähetämme sinulle opiskelijoille tekemämme tavoitteet.

Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä kerrata koulussa opittuja teoriatietoja ja tutustua sairaanhoitopiirin perehdytysmateriaaliin, jonka tavoitteena on tehdä harjoittelustasi mahdollisimman sujuvaa. Tutustu siihen huolellisesti ennen harjoittelusi alkua.

Opiskelijalta toivomme oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, vastaanottavaa ja myönteistä asennetta oppimiseen sekä kykyä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä opiskelijat tulevat osastollemme klo 8.00.

Perinnöllisyydestä ja geneettisestä laboratoriodiagnostiikasta kiinnostuneet lääketieteenopiskelijat ovat myös tervetulleita osastollemme, esimerkiksi syventävien opintojen merkeissä

 

Päivitetty: 5.2.2019 15:18