Siirry sisältöön

 Turunmaan sairaalan laboratorio, Tykslab os.185

​​​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Turunmaan sairaala/laboratorio
Kaskenkatu 13 A (tornitalo), Turku

Näytteenotto

ma-pe 8-14
Näytteenotto ajanvarauksella

Ajanvaraus

Varaa aika netissä tai
puh. 02 313 6321 (ma-pe klo 7-14.30)

Puhelinnumero

02 314 6255 (toimisto, ei ajanvarausta)

Faksi

02 314 6258

Postiosoite

Turunmaan sairaala
Tykslab os.185

Kaskenkatu 13

20700 Turku

 Turunmaan sairaalan laboratorio, Tykslab os.185

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Hoitaja ottaa verikoetta potilaalta 

Tehtävämme on tarjota monipuolista polikliinista näytteenottopalvelua.

Tykslabin Turunmaan sairaalan polikliinisessa näytteenotossa palvelemme asiakkaita pääsääntöisesti ajanvarauksella. Ilman ajanvarausta palvelemme edelleen päivystyspotilaita ja asiakkaita, jotka hakevat laboratoriosta näytteenottotarvikkeita tai tuovat kotona otettuja näytteitä.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Näytteenottoon valmistautumisesta saat ohjeet omasta hoitoyksiköstäsi.
Valmistautumisohjeita löytyy myös Hoito-ohjeet.fi sivuilta

Vastaukset tehdyistä tutkimuksista lähetetään suoraan niitä pyytäneille lääkäreille, ja tuloksia voit tiedustella hoitoyksiköstäsi.


Näytteenottovalikoimaamme kuuluvat:
Verinäytteet
Ekg eli sydänfilmi
Virtsa- ja ulostenäytteet
Mikrobiologiset näytteet esim. MRSA- ja Vre-näytteet
Kl. fysiologian tutkimuksia​

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Osasto 185 - Turunmaan sairaala

 
Aukioloajat: ma - pe klo 8-15

Yhteyshenkilöt:  

Laboratoriohoitajat (02) 3146 256, (02) 3146 257 
Osastonsihteeri (02) 271 6255

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Laboratorion henkilökuntaan kuuluu kolme laboratoriohoitajaa sekä osastonsihteeri.
Asiakkaita palvellaan suomen- ja ruotsinkielellä.
Laboratorioon tullaan lääkärin lähetteellä. Palvelemme asiakkaita ajanvarauksella.

Laboratoriohoitajien tehtäviä:                                          

 • Näytteenotto
 • Glukoosirasituskokeet
 • EKG
 • Spirometria
 • Näytteiden käsittely, pakkaaminen,
  lähettäminen ja vastaanottaminen
 • Vieritestien ja PVK:n tekeminen
  tarvittaessa 
 • Sternaalipunktioissa avustaminen
 • EKG-, verenpaine- unipolygrafia- pitkäaikaisrekisteröinti-
  laitteiden asennus ja purkaminen
 • Hoitajana toimiminen kliinisessä
  sydämen rasituskokeessa 
 • Opiskelijaohjaus

Opiskelijan rooli                                                                  

Opiskelija tutustuu laboratoriohoitajan/bioanalyytikon toimenkuvaan seuraamalla näytteenottoa ja erilaisia tutkimustilanteita ja myöhemmin työskentelee itse ohjattuna.
Harjoittelujakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija näytteenottoon ja asiakaspalveluun. Jakson aikana sovelletaan käytäntöön koulussa opittua teoriatietoa. Opiskelija näkee laboratoriohoitajan/bioanalyytikon arkipäivää. Opiskelija osallistuu aamunäytteenottoon
vuodeosastoilla, ottaa näytteitä polikliinisesti sekä tutustuu laboratorion muuhun toimintaan.

Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä kerrata koulussa opittuja teoriatietoja:

 • Verinäytteenoton perusteet
 • Erilaiset näytteenottotavat
 • Putkikartta ja näytteenottojärjestys
 • Näytteiden käsittely ja säilyvyys
 • EKG:n ja spirometrian perusteet
 • Nielu- ja virtsanäytteenoton teoria
 • Aseptiikka

Opiskelijalta odotetaan harjoittelupaikassa

 • Osallistumista oma-aloitteisesti ja aktiivisesti laboratorion toimintaan
 • Kiinnostuksen osoittamista erilaisiin tehtäviin
 • Asiallista ja ammatillista käytöstä potilastyössä
 • Aseptisten toimintatapojen noudattamista

 Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä myös kerrata koulussa opittuja teoriatietoja ja tutustua sairaanhoitopiirin Perehdytysmateriaaliin, jonka tavoitteena on tehdä harjoittelustasi mahdollisimman sujuvaa.

Vastuuhenkilöt

Hallinnollinen oh Kirsi Kaitanen
050 438 3776

Päivitetty: 24.9.2019 10:16