Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Tules toimialue seuraa alansa kehitystä ja on maamme kärjessä uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Toimialueen tavoitteena on olla kansallinen johtaja tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa, sekä konservatiivisen että operatiivisen hoidon osalta.

 TO1_toimenpiteet.png

Toimialueella tehtiin vuonna 2016 lähes 9000 toimenpidettä. Olkapään tekonivelleikkaukset sisältyvät yläraajaleikkausten kokonaismäärään. Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset sisältyvät puolestaan alaraajaleikkausten kokonaismäärään. Tekonivelleikkaukset  tarkoittavat primääriproteeseja, uusintaleikkaukset  eivät sisälly näihin.

Edistämme liikkumista ja elämänlaatua

Tules arvot: yhteistyö, avoimuus, luottamus, erityisosaaminen ja uudistuminen

 tyks_TO1_2016.png

Lähetteitä toimialueelle saapui yli 13 500 kappaletta. Lisäksi sairaalan päivystyksen kautta tuli runsaat 2500 potilasta. Avohoitokäyntien määrä oli runsaat 63 000. Hoitojaksoja oli lähes 7400 ja hoitopäiviä noin 24 000. Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastoilla oli 3,2 vrk.

 

​Seuraamme hoidon laatua ja vaikuttavuutta erilaisten laaturekistereiden avulla. Potilas itse täyttää tiedot voinnistaan ja toimintakyvystään ennen ja jälkeen hoidon. Hoitotapahtuman jälkeen vointia seurataan tyypillisesti 1-2 vuotta.

Potilaspalautetta keräämme QPro palautejärjestelmän avulla. Kaikilta kotiutuvilta potilailta pyydetään palaute hoidostaan. Vuonna 2016 palautteita saatiin yli 1 200. Potilaspalautteiden keskiarvo oli 1-5 asteikolla 4,8 (4,8 vuonna 2015). Hoidon laatuun oltiin yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä.

Potilaspalautteiden tulokset Tules toimialueella vuonna 2016

TO1_tyytyvaisyys.png 

Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 17.8.2017 11:07