Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Tules toimialue seuraa alansa kehitystä ja on maamme kärjessä uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Toimialueen tavoitteena on olla kansallinen johtaja tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa, sekä konservatiivisen että operatiivisen hoidon osalta.

 tunnuslukuja infografiikkana

Toimialueella tehtiin vuonna 2017 lähes 9 000 toimenpidettä. Tekonivelleikkaukset tarkoittavat primääriproteeseja, uusintaleikkaukset eivät sisälly näihin.

tunnuslukuja infografiikkana

Lähetteitä toimialueelle saapui yli 13400 kappaletta. Avohoitokäyntien määrä oli runsaat 65 000. Hoitojaksoja oli yli 8 500 ja hoitopäiviä noin 24 400. Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastoilla oli 2,9 vrk.

 

mittariorto.pngPotilastyytyväisyys on meille tärkeää

Seuraamme hoidon laatua ja vaikuttavuutta erilaisten laaturekistereiden avulla. Potilas itse täyttää tiedot voinnistaan ja toimintakyvystään ennen ja jälkeen hoidon. Hoitotapahtuman jälkeen vointia seurataan tyypillisesti 1-2 vuotta.

Potilaspalautetta keräämme QPro palautejärjestelmän avulla. Kaikilta kotiutuvilta potilailta pyydetään palaute hoidostaan. Vuonna 2017 palautteita saatiin 519. Potilaspalautteiden keskiarvo oli 1-5 asteikolla 4,8. Hoidon laatuun oltiin yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä.

Potilaspalautteiden tulokset Tules toimialueella vuonna 2016

Asiakastyytyväisyys infografiikkana 

Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 12.9.2018 13:35