Siirry sisältöön

​Toiminta lukuina

​Tyks Sydänkeskuksen yleisimmät toimenpiteet ja tutkimukset vuonna 2016

Tyksin Sydänkeskus seuraa kardiologian ja sydänkirurgian kehitystä ja on maamme kärjessä uusien hoitomuotojen omaksumisessa. Sydänkeskuksessa tehtiin vuonna 2016 sydäntoimenpiteitä noin 5 500 ja lisäksi sydän- ja keuhkoleikkauksia noin 500. Sydäntoimenpiteistä päiväkirurgisia toimenpiteitä oli 671.

Kerralla kuntoon

Asiantuntevaa sydänpotilaan hoitoa tarjotaan lähellä potilasta Sydänkeskuksen yksiköissä Turussa T-sairaalassa sekä Salon, Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloissa.

Potilaan sydänongelmien tutkimukset ja hoidot pyritään toteuttamaan kokonaisvaltaisesti ja viiveettä - myös äkillisesti sairastuttuaan vuorokauden ajasta riippumatta.

Tyks Sydänkeskukseen saapui vuonna 2016 noin 4 300 lähetettä. Lisäksi Ensihoidon ja päivystyksen kautta saapui noin 2 500 potilasta. Avohoitokäyntien määrä oli yli 19 000. Hoitojaksoja oli lähes 5 100 ja hoitopäiviä noin 18 700. Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastoilla oli 3,7 vuorokautta. Esitetyissä luvuissa on mukana oma toiminta ja ostopalvelut.

Potilashoidon vuosikertomukset

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Sydänkeskus

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Sydänkeskus 

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Sydänkeskus 

Potilashoidon vuosikertomus 2013 Sydänkeskus

Päivitetty: 24.1.2018 13:56