Siirry sisältöön

 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka

Yhteystiedot​

Toimialueen johto

Toimialuejohtaja Arto Rantala
puh. 02 313 9551

Ylihoitaja Tarja Horn
puh. 02 313 1201

Kliinisen hoitotyön asiantuntija
Weronica Gröndahl
puh. 050 345 9013

Johdon sihteeri
Anne Mäkinen
puh. 02 313 2200

Ylihoitajan sihteeri
Anne Rantanen
puh. 02 314 3272

Potilastiedustelut
Operatiivinen päivystysosasto
Urologian osasto
Vatsakirurgian osasto
Verisuonikirurgian osasto

Anna palautetta toiminnastamme

Vaihde
02 313 0000
Faksi
02 313 2284

Sähköpostit muotoa

etunimi.sukunimi@tyks.fi

Hallinnon osoite

Tyks Kantasairaala
Rakennus nro 7, 2. krs.
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku
Postiosoite
PL 52, 20521 Turku

Viestintäkoordinaattorit
Anne Mäkinen ja
Weronica Gröndahl

Tiedotteita

 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka

  • Yleisesittely
  • Tutkimus ja kehittäminen

Lääkäri painelee potilaan vatsaa

Toimialueemme vastaa sairaanhoitopiirin vatsaelinkirurgian, urologian ja verisuonikirurgian alojen potilaiden erikoissairaanhoidosta ja sisätautigastroenterologian avohoidosta.

Päivystyksellinen kirurgia ja syövän diagnostiikka sekä hoito ovat keskeisintä toimintaamme. Kaikista sairaanhoitopiirin alueen syövistä 43 % diagnosoidaan tai hoidetaan toimialueella.

Toimimme kantasairaalan T- ja A-sairaaloissa sekä Tyks Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa.

Vastuualueemme

Urologia Vatsaelinkirurgia Verisuonikirurgia

Osastomme ja poliklinikkamme

Gastroenterologian poliklinikka Operatiivinen päivystysosasto
Vatsakirurgian osasto Urologian poliklinikka Urologian osastoVerisuonikirurgian poliklinikka Verisuonikirurgian osasto

Hallinnon henkilöstömme esittäytyy

Arto Rantala

​Arto Rantala
Toimialuejohtaja
LT, dosentti,
kirurgian ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäri

Tarja Horn

​Tarja Horn
Ylihoitaja
TtM, esh,
MediMerc -taloushallinnon koulutus, Laatuvalmentaja -koulutus

Weronica Gröndahl

 

​Weronica Gröndahl
Kliinisen hoitotyön asiantuntija,
potilasturvallisuuskoordinaattori, lean- ja laatukehittäjä,
TtM, sh, MediMerc
Osaamisalueena palvelumuotoilu

Anne Mäkinen

Anne Rantanen

​Anne Mäkinen
Johdon sihteeri,
viestintäkoordinaattori

 

 

 

 
Anne Rantanen
Ylihoitajan sihteeri,
verkkotiedottaja

Lean ja laatu

Toimialueella on otettu käyttöön SHQS -laatuohjelma toiminnan laadun kehittämiseen. Toimialueella hyödynnetään lean ajattelua, jonka avulla parannetaan potilaan, läheisten ja asiakkaiden kokemaa arvoa ja toimintaa sujuvoitetaan. Yksiköt ovat tehostaneet potilaan prosesseja ja ottaneet käyttöön mm. 5S varastojen organisoinnin, päivittäisjohtamisen taulut sekä hallinto hyödyntää johtamisen tauluja. Toimialueella on lean ja laatukehittäjä. 

Potilasturvallisuus

Toimialueella toimii aktiivinen moniammatillinen potilasturvallisuustyöryhmä, jossa käsitellään ajankohtaisia potilasturvallisuuteen liittyviä asioita prosessin kehittämisen näkökulmasta, jotta virheistä voidaan oppia. Työryhmään kuuluu hoitaja- ja lääkäriedustus joka yksiköstä ja toimialueen johto sekä edustus sairaalahygieniayksiköstä, lääkehuollosta ja leikkausyksiköistä. Työryhmän puheenjohtajana toimii erikoislääkäri Päivi Helmiö ja asiantuntijasihteerinä potilasturvallisuuskoordinaattori Weronica Gröndahl.

Tutkimus ja kehittäminen

Tieteelliset tutkimukset ja kehittämishankkeet
Julkaisut 2019
Julkaisut 2018
Julkaisut 2017
Julkaisut 2016 

Päivitetty: 21.2.2020 11:50