Siirry sisältöön

​Verisuonikirurgisen potilaan hoito

Verisuonikirurgian yksikkö vastaa kirurgista hoitoa vaativien valtimotautien hoidosta sairaanhoitopiirissämme, lukuun ottamatta aivovaltimoiden toimenpiteitä ja sydänkirurgiaa.

Verisuonikirurginen hoito voi avoleikkauksen lisäksi tarkoittaa myös valtimopiston kautta tehtyä suonensisäistä toimenpidettä, esimerkiksi valtimon pallolaajennusta. Nämä toimenpiteet tekee röntgenlääkäri, mutta verisuonikirurgi vastaa potilaan hoidon kokonaisuudesta ja potilas tulee toimenpidettä varten verisuonikirurgian osastolle.

Tavallisimpia verisuonikirurgian yksikössä hoidettuja valtimotauteja ovat alaraajojen valtimonkovettumatauti, vatsa-aortan laajentuma (aneyrysma) ja kaulavaltimoahtauma.

Aivovaltimoiden toimenpiteistä sairaanhoitopiirissämme vastaa Neuron toimialue ja sydänkirurgiasta (mukaan lukien rinta-aortan toimenpiteet) Sydänkeskus.

Verisuonikirurgian yksikkö vastaa myös laskimotautien hoidosta, lukuun ottamatta alaraajan akuuttia syvää laskimotukosta, jonka hoidosta vastaavat Medisiininen toimialue (sisätautien erikoisala) ja EPLL (Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos).

Tavallisin verisuonikirurgian yksikössä hoidettu laskimotauti on alaraajojen laskimovajaatoiminta, josta käytetään usein myös nimitystä suonikohjutauti.

Valtimopotilaiden hoito on sairaanhoitopiirissämme keskitetty TYKS Kantasairaalaan, jossa hoidetaan myös kaikki turkulaiset ja Turun naapurikunnissa asuvat laskimopotilaat.

Loimaalla, Salossa, Uudessakaupungissa ja näiden naapurikunnissa asuvat laskimopotilaat pyritään arvioimaan ja hoitamaan verisuonikirurgian yksikön tarjoamana lähipalveluna näissä kolmessa sairaalassa, lähellä potilaan asuinpaikkaa.

Suurin osa laskimopotilaista hoidetaan polikliinisesti laskimonsisäisillä menetelmillä. Laskimoiden avoleikkaukset on sairaanhoitopiirissämme keskitetty TYKS Kantasairaalaan ja Salon sairaalaan.

Osastot ja poliklinikat

Henkilöstömme esittäytyy

harri-hakovirta.jpg​Harri Hakovirta
LT, dosentti, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Ylilääkäri, verisuonikirurgian vastuualuejohtaja
Erikoisosaamisalueet: Aorttakirurgia, alaraajarevaskularisaatiot ja veritie
Julkaisut: Ateroskleroosi, solujen kasvunsäätely ja inflammaatio
raija-karhuvaara.jpgRaija Karhuvaara
osastonhoitaja, verisuonikirurgian vuodeosasto
paivi-helmio.jpg​Päivi Helmiö
LT, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Erikoisosaamisalueet: Kaulavaltimokirurgia ja veritiet, potilasturvallisuus
Julkaisut: Potilasturvallisuus
jaakko-viljamaa.jpg​Jaakko Viljamaa
LL, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Erikoisosaamisalueet: Laskimotaudit
Julkaisut: Alaraajahaavat, laskimovajaatoiminta
jan-erik-wickstrom.jpg​Jan-Erik Wickström
LL, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Erikoisosaamisalueet: Aorttakirurgia, laskimovajaatoiminnan hoito
Julkaisut: Ateroskleroosi
Kimmo KorhonenKimmo Korhonen
LT, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Erikoisosaamisalueet: Kaulavaltimokirurgia
Julkaisut: Hyperbaarinen happihoito
Veikko Nikulainen
LL, erikoistuva lääkäri

​Juha Virtanen
LL, erikoistuva lääkäri 

Tiina Koskela
LL, erikoistuva lääkäri 

 

Päivitetty: 1.10.2018 11:58

 Yhteystiedot

​Vastuualuejohtaja

Harri Hakovirta

Toimiston osoite

Tyks, T-sairaala, 5. krs, E-osa
Hämeentie 11, Turku

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku