Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan yleisimmät leikkaukset ja tähystykset vuonna 2016

 tunnuslukuja infografiikkana

Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikalla vuonna 2016 tehtiin 8015 leikkaustoimenpidettä. Päiväkirurgian osuus oli  35 %. Toimialueella modernien, mini-invasiivisten tekniikoiden osuus on merkittävä ja edelleen kasvava. Tähystyskirurgian osuus on iso eturauhasen, umpilisäkkeen ja munuaisen poistoissa, lihavuuskirurgiassa ja suolistosyövän hoidossa. Syöpätaudin vuoksi tehtäviä leikkauksia vuonna 2016 tehtiin 1 107.

 

2017.PNGPainopiste potilashoidossa painottuu avohoitopalveluihin. Potilaamme ovat lisääntyvässä määrin ikäihmisiä, useita sairauksia sairastavia ja monen potilaan diagnoosina on krooninen sairaus tai syöpätauti. Hoitomuodot lääketieteen ja teknisten apuvälineiden kehittymisestä huolimatta ovat potilaille raskaita niin fyysisesti kuin henkisestikin, minkä vuoksi potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Hoitajavastaanottoja on perustettu huolehtimaan potilaiden tiedonsaannista ja sairauden kanssa pärjäämisestä. Toimialueella on aktiivista toimintaa yhdistysten kanssa ja vertaistukitoimintaa on mm. vatsakirurgian osastolla. 

Potilastyytyväisyys

Potilaspalautteiden tulokset Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikalla vuonna 2017

Asiakastyytyväisyys infografiikkana 

Palaute on tärkeää toiminnan kehittämiseksi ja siksi keräämme jatkuvasti potilaspalautetta toiminnastamme. Palautetta voi antaa sähköisesti ja paperilomakkeella. Yksiköissämme on vuonna 2016 otettu käyttöön myös helppokäyttöiset potilaspalauteautomaatit.

Potilaspalautteiden keskiarvo vuonna 2017 oli 4,6 asteikolla 1-5.

Anna palautetta hoidosta

 

Päivitetty: 21.9.2018 9:26