Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Neurotoimialueen toimenpiteiden, tutkimusten ja hoitojen lukuja vuonna 2016

TO4_toimenpiteet.png

Neurotoimialue on aktiivisesti mukana neuroalojen kliinisessä tutkimuksessa kehittämässä alan diagnostiikkaa ja hoitoa, ja joiltain osin olemme aivan kansainvälistä huippua. Neurotoimialueella tehtiin vuonna 2016 lähes 2 000 toimenpidettä sisältäen angiologiset toimenpiteet. Aivovaltimotukoksen avaamiseen tähtääviä hoitoja tehtiin 176 potilaalle. Liuotushoito pystytään aloittamaan Tyksissä nopeimmin maailmassa ja pahanlaatuisten aivokasvainpotilaiden hoitoonpääsyaika on lyhin Suomessa. Suonensisäisiä lääkehoitoja neurologisiin sairauksiin annettiin yhteensä noin 1279.  Lisäksi toimialueella toteutetaan neurologisten ja psykiatristen sairauksien hoitoa syväaivostimulaatiolla.

Tyks_TO4_2016.png

Neurotoimialue vastaa hermoston ja tukirangan sairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Lähetteitä saapui noin 6 400 ja lisäksi päivystyspotilaita tuli noin 2 400 Ensihoidon- ja päivystyksen kautta. Avohoitokäyntejä oli noin 44 500 ja hoitojaksoja noin 5 300. Esitetyt luvut sisältävät oman toiminnan ja ostopalvelut.

​Potilastyytyväisyys

Kokoamme systemaattisesti potilaspalautetta QPro palautejärjestelmän avulla. Palaute on tärkeää toiminnan kehittämiseksi. Kaikki saamamme palaute käsitellään ja tarvittaessa ollaan potilaaseen yhteydessä.  Vuonna 2016 palautteita saatiin 486. Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli  4,7.

TO4_tyytyvaisyys.png 

Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 17.8.2017 11:00