Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Neurotoimialueen toimenpiteiden, tutkimusten ja hoitojen lukuja vuonna 2017

Tunnuslukuja infografiikkana

Neurotoimialue on aktiivisesti mukana neuroalojen kliinisessä tutkimuksessa kehittämässä alan diagnostiikkaa ja hoitoa, ja joiltain osin olemme aivan kansainvälistä huippua. Neurotoimialueella tehtiin vuonna 2017 lähes 2 000 toimenpidettä sisältäen angiologiset toimenpiteet. Aivovaltimotukoksen avaamiseen tähtääviä hoitoja tehtiin 224 potilaalle. Liuotushoito pystytään aloittamaan Tyksissä nopeimmin maailmassa ja pahanlaatuisten aivokasvainpotilaiden hoitoonpääsyaika on lyhin Suomessa. Suonensisäisiä lääkehoitoja neurologisiin sairauksiin annettiin yhteensä noin 1 100.  Lisäksi toimialueella toteutetaan neurologisten ja psykiatristen sairauksien hoitoa syväaivostimulaatiolla. Tunnuslukuja infografiikkana

Neurotoimialue vastaa hermoston ja tukirangan sairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Lähetteitä saapui yli 6 700 kappaletta. Avohoitokäyntejä oli lähes 47 700 ja hoitojaksoja lähes 5 300.

Potilastyytyväisyys

Kokoamme systemaattisesti potilaspalautetta QPro palautejärjestelmän avulla. Palaute on tärkeää toiminnan kehittämiseksi. Kaikki saamamme palaute käsitellään ja tarvittaessa ollaan potilaaseen yhteydessä.  Vuonna 2017 palautteita saatiin 660. Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli  4,7.

Potilastyytyväisyys infografiikkana 

Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 6.9.2018 15:11