Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

Tyks Medisiinisen toimialueen tunnuslukuja vuonna 2017

Tunnuslukuja infografiikkana

Medisiininen toimialue tuottaa potilashoitoa alansa parhaiden  asiantuntijoiden  antamana. Toimialueella hoidetaan  sisätautien, keuhkosairauksien, ihotautien, työlääketieteen ja kliinisen genetiikan potilaita. Kliininen fysiologia, isotooppiosasto ja PET-keskus palvelevat koko sairaanhoitopiiriä sekä muita sairaaloita. Medisiininen päiväsairaala  vahvistaa  toimialueen avohoitopalveluja. Medisiinisen toimialueen toimintaa on myös Tyks Salon sairaalassa, Loimaan sairaalassa sekä Vakka-Suomen sairaalassa.

Terveempänä kotiin

Tunnuslukuja infografiikkana

Medisiinisellä toimialueella hyödynnetään vankkaa osaamista ja kansainvälisesti arvostettua tutkimustietoa. Vuonna 2017 toimialueelle  tuli lähes 13 600  lähetettä. Avohoitokäyntejä oli  noin 172 500 ja hoitojaksoja lähes 13 300. Hoitopäiviä kertyi noin 63 000. Keskimääräinen hoitoaika oli 4,8 vuorokautta.

​Potilastyytyväisyys

Potilaspalautteiden tulokset Medisiinisellä toimialueella vuonna 2017

Tyytyväisyyskyselyn tuloksia infografiikkana

Medisiininen toimialue kerää systemaattisesti potilaspalautetta (QPro). Palaute on tärkeää  toiminnan kehittämiseksi. Palautteet käsitellään  toimialueen osastoilla, potilasturvallisuustyöryhmässä ja johtoryhmissä.  Vuoden  2017 aikana palautteita tuli 614. Palautteiden perusteella potilaat  olivat  tyytyväisiä hoitoomme. Potilaspalautteiden keskiarvo oli 4,6 asteikolla 1-5. 

Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 6.9.2018 14:55