Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Tyks Medisiinisen toimialueen tunnuslukuja vuonna 2016

 TO5_toimenpiteet.png

Medisiininen toimialue tuottaa potilashoitoa alansa parhaiden  asiantuntijoiden  antamana. Toimialueella hoidetaan  sisätautien, keuhkosairauksien, ihotautien, työlääketieteen ja kliinisen genetiikan potilaita. Kliininen fysiologia, isotooppiosasto ja PET-keskus palvelevat koko sairaanhoitopiiriä sekä muita sairaaloita. Medisiininen päiväsairaala  vahvistaa  toimialueen avohoitopalveluja. Medisiinisen toimialueen toimintaa on myös Tyks Salon sairaalassa, Loimaan sairaalassa sekä Vakka-Suomen sairaalassa.

Terveempänä kotiin

 tyks_TO5_2016.png

Medisiinisellä toimialueella hyödynnetään vankkaa osaamista ja kansainvälisesti arvostettua tutkimustietoa. Vuonna 2016 toimialueelle  tuli noin  12 800  lähetettä. Lisäksi Ensihoidon ja päivystyksen kautta tuli noin 7 100 potilasta. Avohoitokäyntejä oli  noin 162 800 ja hoitojaksoja lähes 13 700. Hoitopäiviä kertyi lähes 65 000. Keskimääräinen hoitoaika oli 4,6 vuorokautta. Esitetyt luvut sisältävät oman toiminnan ja ostopalvelut.

​Potilastyytyväisyys

Potilaspalautteiden tulokset Medisiinisellä toimialueella vuonna 2016

Medisiininen toimialue kerää systemaattisesti potilaspalautetta (QPro). Palaute on tärkeää  toiminnan kehittämiseksi. Palautteet käsitellään  toimialueen osastoilla, potilasturvallisuustyöryhmässä ja johtoryhmissä.  Vuoden  2016 aikana palautteita tuli 345 . Palautteiden perusteella potilaat  olivat  tyytyväisiä hoitoomme. Potilaspalautteiden keskiarvo oli 4,6 asteikolla 1-5. 

Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 22.8.2017 10:01