Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Naistenklinikka 2018

Naistenklinikan toimenpiteet -infograafi.

Naistenklinikka tarjoaa asiantuntevaa ja yksilöllistä naisen ja hänen perheensä hoitoa lähellä potilasta.

Alueen synnytykset on keskitetty Tyks kantasairaalaan. Hoidamme raskautta suunnittelevia, raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia. Äitiyspoliklinikallamme toimii sikiöntutkimuskeskus, jossa tehdään alku- ja keskiraskauden seulontatutkimuksia sekä sikiödiagnostiikkaa.

Myös naistentautien leikkaustoiminta on keskitetty Tyks kantasairaalaan. Vuonna 2018 tehtiin 1 750 leikkausta. Suurin osa toimenpiteistä tehdään polikliinisesti tai päiväkirurgisesti. Erityisosaamistamme ovat vaikean endometrioosin ja miehen lapsettomuuden kirurginen hoito sekä myoomien hoitoon annettava kohdennettu ultraäänihoito.

Parannamme joka päivä

Naistenklinikka 2018 lukuina -infograafi.

Toimialueellamme panostetaan laadukkaaseen hoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen. Hoitoon tullaan pääsääntöisesti lähetteellä. Äitiyspoliklinikalla hoidetaan 22 raskausviikon jälkeen ilmeneviä ongelmia päivystyksellisesti myös ilman lähetettä. Lähetteitä käsiteltiin vuonna 2018 yli 13 000 ja avohoitokäyntejä oli yli 50 000. Esitetyt luvut sisältävät oman toiminnan ja ostopalvelut.

​Potilastyytyväisyys

Meille on tärkeää potilaidemme ja heidän perheidensä tarpeiden, toiveiden ja mielipiteiden huomioiminen hoidossa. Potilaiden kokemusperäisen tiedon kerääminen auttaa kehittämään toimintaamme ja parantamaan hoidon laatua. Naistenklinikalle tuli vuonna 2018 yhteensä 442 palautetta (QPro). Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Potilaan kokemuksen parantaminen on ratkaiseva tekijä palveluidemme laadun hallinnassa.

Lisäksi aloitimme toukokuussa keräämään potilaspalautetta myös tekstiviestipalautteena ja saimme 2 784 palautetta. Hoidon laatuun oltiin yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä ja tekstiviestipalautteiden perusteella palvelun yleisarvosana oli 1-10 asteikolla 9,1.

Potilaspalautteiden tulokset Naistenklinikalla vuonna 2018

Potilaspalautteet infograafi 

Anna palautetta hoidosta.Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 24.9.2019 10:59