Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Naistenklinikka 2016

TO7_toimenpiteet2.png 

Naistenklinikalla hoidettiin vuonna 2016 lähes 4300 synnytystä. Kaikista synnytyksistä noin 17 % hoidettiin keisarileikkauksella joko suunnitellusti tai päivystyksenä. Tyksin erva-alueen riskiraskauksien hoito on keskitetty Tyksin Naistenklinikalle. Sikiötutkimuksista lapsivesipunktioita tehtiin 88 ja istukkanäytteitä otettiin 27.

Lapsettomuudenhoitoyksikkömme toteuttaa kansallisesti korkeatasoista lapsettomuudenhoitoa. Erilaisia lapsettomuushoitoja tehtiin 914, joista IVF- koeputkihedelmöityksiä 115, siittiön mikroinjektioita (ICSI) 108 ja jäädytettyjä alkioita (FET) siirrettiin 250. Miehen lapsettomuuden leikkaushoitoja (Md- TESE) tehtiin 46. Näitä potilaita tuli myös VSSHP:n ja Tyksin erva-alueen ulkopuolelta. Vuonna 2016 hoitojen tuloksena syntyi 120 lasta. Vuonna 2016 hoidetuista potilaista osa synnyttää vasta vuoden 2017 aikana.

Merkittävä osa gynekologisista syöpäleikkauksista tehdään tähystyksenä tai robottiavusteisesti. Vaativa endometrioosikirurgia on erikoisosaamisalueemme ja hoidamme näitä potilaita myös VSSHP:n ja Tyksin erva-alueen ulkopuolelta.

Gynekologisen syövän liitännäishoitoja ovat lisäksi solusalpaaja- ja sädehoito. Solusalpaajahoitoja annettiin lääkehoitopoliklinikoilla ja naistentautien vuodeosastolla yhteensä 1295. Sädehoitokertoja oli 995, joista ulkoisia hoitoja oli 920 ja 75 kohde-elimen viereen annettuja hoitoja (kuten esim. kohtusyövän sädehoito).

tyks_TO7_2016.png 

Naistenklinikalle tullaan hoitoon pääsääntöisesti lähetteellä. Äitiyspoliklinikalla hoidetaan 22 raskausviikon jälkeen ilmeneviä ongelmia päivystyksellisesti ilman lähetettä. Avohoitokäyntejä oli lähes 48 900. Leikkaukseen tulevien potilaiden hoitoajat ovat lyhyet, koska toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti tähystyksenä ja sairaalaan tullaan toimenpidepäivän aamuna. Toimenpiteistä 40 % tehtiin päiväkirurgisesti. Esitetyt luvut sisältävät oman toiminnan ja ostopalvelut.

Toimintaluvut vastuuelaueittain

Gynekologinen hoito Raskauden ja synnytyksen hoito Gynekologisen syövän hoito
​Lähetteet7081​​6068377
​Avohoitokäynnit
22339
213854770
​Hoitojaksot
1960
5657
487
​Hoitopäivät
2724
19396
2042
​Hoitoaika
1,4
3,5
4,3

 

 

​Potilastyytyväisyys

Meille on tärkeää potilaidemme ja heidän perheidensä tarpeiden, toiveiden ja mielipiteiden huomioiminen hoidossa. Potilaiden kokemusperäisen tiedon kerääminen auttaa kehittämään toimintaamme ja parantamaan hoidon laatua. Naistenklinikalle tuli vuonna 2016 yhteensä 885 palautetta (QPro). Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,7. Potilaan kokemuksen parantaminen on ratkaiseva tekijä palveluidemme laadun hallinnassa.

Potilaspalautteiden tulokset Naistenklinikalla vuonna 2016

TO7_tyytyvaisyys.png 

Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 17.8.2017 11:08