Siirry sisältöön

 Puheterapia

Yhteystiedot​

Käyntiosoite ja puhelin

Katso puheterapian puhelinnumerot ja käyntiosoitteet Potilaille-välilehdeltä

Vastaanottoajat

Ma - to klo 8 - 15.30 ja pe klo 8 - 14

Palveluyksikön päällikkö

Johtava puheterapeutti Katja Saarela, puh. 02 313 5846

 Puheterapia

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Hoidamme aikuisten ja lasten kommunikoinnin, kielellisen kyvyn (puheen ymmärtämisen ja puhumisen), puhemotoriikan (sujumattomuuden ja epäselvyyden), äänentuoton ja nielemisen häiriöitä. Lisäksi eri syistä puhevammaiset henkilöt voivat saada kauttamme apua puhetta korvaavista laitteista tai puhetta tukevista ja/tai korvaavista menetelmistä, kuten viittomista ja kuvista.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Hoidamme seuraavia häiriöitä:

 • Aikuisten hankitut kielelliset ongelmat, kuten puheen ymmärtämisen ja tuottamisen sekä lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt (afasia)
 • Aikuisten puhemotoriset häiriöt ja puheen epäselvyys (dysartria)
 • Aikuisten änkytys (dysfemia)
 • Äänihäiriöt (dysfonia)
 • Aikuisten nielemishäiriöt (dysfagia)
 • Lasten ja aikuisten kuuloviasta johtuvat kommunikoinnin häiriöt
 • Lasten kehitykselliset ja hankitut kontaktin, kommunikoinnin, kielen kehityksen ja puheen tuoton häiriöt, oppimisvaikeudet sekä syömisen ja nielemisen vaikeudet
 • Lasten ja aikuisten kommunikaatioapuvälineitä vaativat vaikeat puhe- ja kommunikaatiohäiriöt (esim. ALS, CP, autismi, kehitysvamma)

Laskutamme hoidosta poliklinikkamaksun tai sarjahoitomaksun. Poliklinikkamaksu ei koske Tikoteekin apuvälinetoimintaa.

Puhelinnumerot

 • Lasten ja nuorten klinikan puheterapiatoiminta: puheterapeutti Jaana Juntunen, p. 02 313 1458
 • Korvaklinikan puheterapiatoiminta: johtava puheterapeutti Katja Saarela, p. 02 313 5846, foniatrian hoitaja, p. 02 313 9967
 • Neurologian puheterapiatoiminta: puheterapeutti Taina Kannosto-Blomqvist, p. 02 313 2702 ja Kaskenlinnan kuntoutusosaston puheterapeutti Merja Eskola, p. 02 313 4387
 • Tikoteekki: puheterapeutti Minna Vironmäki, p. 02 313 1471

Käyntiosoitteet

 • Foniatria: Tyks, U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 9. krs
 • Kuulokeskus: Tyks, U-sairaala, sisäänkäynti 3A, K-krs
 • Lastenneurologia: Tyks, U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 11. ja 12. krs
 • Aikuisneurologia: Tyks, T-sairaala, sisäänkäynti 18A, E-siipi, 5. krs
 • Kuntoutusosasto: Kuntoutusosasto, Kaskenlinna D, 3. krs.
 • Alueellinen apuvälinekeskus/Tikoteekki: Tyks, Raision sairaala, Sairaalakatu 5

​Opintojensa loppuvaiheessa oleva puheterapeuttiopiskelija perehtyy yksikössämme neljän kuukauden ajan puheterapeutin työhön. Opiskelija antaa potilaille puheterapiaa tehden sekä tutkimuksia että yksilöterapiaa. Jokainen opiskelija saa oman ohjaajan, jonka kanssa tarkistetaan potilaan tutkimus- ja terapiasuunnitelmat ja keskustellaan viikoittain potilastyössä esiin nousevista kysymyksistä. Tavoitteena on harjoitella puheterapeutin työtä mahdollisimman  itsenäisesti ja valmistautua työelämään siirtymiseen.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Logopedian opiskelija seuraa potilastyötä tai voi antaa myös itse puheterapiaa ohjaajansa valvonnassa riippuen opintojen vaiheesta.

​Ennen harjoittelua

Perehdy alan  kirjallisuuteen ja terminologiaan kertaamalla opetuksessa esille tulleita oppisisältöjä, harjoittelupaikkasi erikoisala huomioiden.

​Mitä opit osastollamme?

 • kohtaamaan potilaita
 • diagnosoimaan puhe- ja nielemishäiriöitä
 • kuntouttamaan potilaita antamalla puheterapiaa
 • kirjaamaan ja tekemään lausuntoja
 • työskentelemään moniammatillisessa työryhmässä.

Yhteydenpito toisiin ihmisiin on inhimillisen elämän ydintaito. Puhehäiriöiden hoidossa tavoitteenamme onkin, että potilaamme voivat kommunikoida mahdollisimman hyvin. Jos puhe ei suju, voidaan käyttää puhetta korvaavia menetelmiä.

Tutkimme kommunikoinnin ja nielemisen häiriöitä, arvioimme kuntoutustarvetta, annamme puheterapiaa, järjestämme tarvittaessa jatkohoidon Tyksin ulkopuolelle sekä annamme neuvontaa ja tietoa puheen häiriöistä. Työskentelemme yleensä moniammatillisissa tiimeissä.

Puheterapeuttimme osallistuvat oman alan opiskelijoiden kouluttamiseen. Opetamme ja ohjaamme sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin logopedian koulutusohjelmissa opiskelevia eri vuosikurssien opiskelijoita. Logopedian opiskelijoita voi olla seuraamassa potilastyötä tai opiskelija voi antaa myös puheterapiaa ohjaajansa valvonnassa.

Asiantuntemusta ja osaamista

 • Suomen Puheterapeuttiliitto ry on valinnut kahtena vuonna Vuoden Puheterapeutin Tyksistä: vuonna 2011 tunnustuksen sai Anneli Laine  ja vuonna 2013 Ulla Ström.
 • Olemme kehittäneet puhehäiriöiden haitta- ja vaikeusasteluokituksen hyödyntäen Pam Enderbyn Englantiin laatimaa TOM-luokitusta (Treatment Outcome Measures).
 • Teemme tiivistä yhteistyötä alueen muiden puheterapeuttien kanssa sekä terveyskeskuksiin että puheteraputtien yksityisvastaanotoille päin.

​Kuulumme Tyksin Asiantuntijapalveluihin.


 

Päivitetty: 8.3.2018 8:35