Ajankohtaista​

Uni ja hengityskeskuksen henkilökuntaa OslossaMiia Aro esittelee posteriaanSusanna Aalto ja Kaisa Tojkander esitellevät posteriaan

Nordic Sleep Conference Oslossa toukokuussa 2019. Posteriaan esittelemässä LL Miia Aro (CPAP-hoito ja painonmuutokset uniapneapotilaalla) sekä Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva sairaanhoitaja Susanna Aalto ja osastonhoitaja Kaisa Tojkander (Voidaanko etäseurannalla korvata CPAP-hoidossa olevien potilaiden 1-vuotiskontrolli)

 

Karri Utriainen väitöstilaisuudessa

LL Karri Utriaisen väitöskirja Sleep-time predictor of cardiovascular complications in surgical peripheral arterial disease tarkastettiin Turun yliopistossa 14.6.2019. Vastaväittäjänä toimi dosentti Pirkko Brander ja kustoksena apulaisprofessori Timo Laitio. Väitöstutkimuksessa noin kuudella seitsemästä potilaasta, joille suunniteltiin nivustason alapuolista verisuonileikkausta, todettiin vähintään lievä uniapnea. Tällä potilasryhmällä tiedetään olevan myös suuri leikkauksenjälkeisten sydäntapahtumien ja kuoleman riski.

 

Marja-Liisa Gustafsson 

TtM Marja-Liisa Gustafsson väitöskirja Koululaisten uni, oireilu ja terveyteen liittyvä elämänlaatu – viiden vuoden kohorttitutkimus tarkastettiin Turun yliopistossa 12.4.2019.


Annina Kekki, Otto Karhu, Päivi Lehto, Satu Hemling, Susanna Aalto, Erja Pohjola, Birgitta Ylämäki, Katja Urhonen

Kuvassa vasemmalta Annina Kekki, Otto Karhu, Päivi Lehto, Satu Hemling, Susanna Aalto, Erja Pohjola, Birgitta Ylämäki ja Katja Urhonen .

Maailman unipäivää vietettiin 15.3.2019 Uni- ja hengityskeskus järjesti pienimuotoisen tempauksen tuona päivänä Tyks T-sairaalan aulassa. Uni- ja hengityskeskuksen

koordinoiva sairaanhoitaja Susanna Aalto esitteli Unipäivän kävijöille uni- ja valvepäiväkirjaa. Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat hoitajat keuhko-osastolta Päivi Lehto ja Susanna Aalto sekä

keuhkopoliklinikalta Satu Hemling ja Erja Pohjola. Fysioterapeutti Annina Kekki opasti voimatestin teossa ja antoi vinkkejä liikuntaan. Suuhygienisti Katja Urhonen esitteli uniapneakiskoja, Turun seudun Hengitysyhdistyksen kokemustoimija

Birgitta Ylämäki kertoi yhdistyksen toiminnasta. ResMed tuotteita uniapnean hoitoon oli esittelemässä Otto Karhu. Lisäksi taustalla pyöri esitys unen fysiologiasta, joka on Salla Lamusuon tekemä.

 

 Moskovalaisia erikoislääkäreitä

Moskovalaisia erikoislääkäreitä tutustui Tyksin Uni- ja hengityskeskuksessa uniapnean ja hengitysvajauksen diagnostiikkaan ja hoitoon 28.8.2018.

 Laura Lampio

Väitös, LL Laura Lampio 8.12.2017
Hormonit eivät ainoita syyllisiä keski-ikäisen naisen uniongelmiin

http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/hormonit-eivat-ainoita-syyllisia-vaihdevuosiajan-uniongelmiin.aspx

Nils Sandman

Väitös: FM Nils Sandman, 4.11.2017

Painajaiset voivat olla merkki psyykkisestä kuormituksesta https://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/painajaiset-voivat-olla-merkki-psyykkisesta-kuormituksesta.aspx

 

Saana Myllyntausta

PsM Saana Myllyntaustalle parhaan pohjoismaisen nuoren unitutkijan palkinto esityksestään "Retirement - a window of opportunity for better sleep?" (Eläkkeelle jääminen – ikkuna parempaan uneen?)  Nordic Sleep –kongressissa Tallinnassa 24.5.2017

 

Mia Jokinen

Valtakunnallinen Pikku-Niilo-palkinto erinomaisesta syventävien opintojen kypsyysnäytteestä myönnettiin v. 2017 LK Mia Jokiselle Turun yliopistosta. Hänen kypsyysnäytteensä otsikko oli Unettomuus vai uniapnea vaiko molemmat - terveyskeskuslääkärin pähkinä? Syventävät opinnot oli ohjannut ja kypsyysnäytteen aiheen oli antanut dosentti Tarja Saaresranta.

Kirjallisuutta

Unihäiriöt edeltävät kroonista kipua. Lääkärilehti 11.12.2017

Hormonit eivät ainoita syyllisiä keski-ikäisen naisen uniongelmiin. Väitös, LL Laura Lampio 8.12.2017

Painajaiset voivat olla merkki psyykkisestä kuormituksesta. Väitös: FM Nils Sandman, 4.11.2017 

Sisäisen kellon mekanismin ratkaisu toi lääketieteen Nobel-palkinnon. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2017;133(22):2179-81