Vuorokausirytmin häiriöt

Tavallisin vuorokausirytmin häiriö työikäisillä on vuorotyön aiheuttama uni-valverytmin sekä myös matkustamisen kautta aikaerorasituksesta johtuva häiriö. Muita uni-valverytmin häiriöitä ovat viivästynyt tai  aikaistunut unijakso.

Viivästyneessä unijaksossa uni tulee vasta selvästi normaalia sosiaalisesti hyväksyttyä nukkumaan menoaikaa myöhemmin kun taas aikaistetussa henkilön oma unirytmi on tavallista aikaisemmin jo alkuillasta. Viivästyneestä unirytmistä kärsivät yleensä nuoret ja unettomat.

Aikaistunut unijakso on tavallista ikääntyessä. Uni-valverytmi voi olla myös epäsäännöllinen, jolloin henkilöllä ei ole mitään selvää nukkumaanmeno- ja heräämisaikaa vaan ne vaihtelevat.