Siirry sisältöön

Tyks Uni- ja hengityskeskus

Hengitysvajauksen, uni- ja vireystilahäiriöiden sekä ylipainehappihoidon osaamiskeskus

Lääkärit seuraavat potilaan unta näyttöpäätteeltä

Tyks Uni- ja hengityskeskus suunnittelee, koordinoi ja kehittää hengitysvajauksen, uni- ja vireystilahäiriöiden sekä ylipainehappihoidon diagnostiikkaa ja hoitoa valtakunnallisesti. Lisäksi keskus järjestää ammattihenkilöille näiden alojen koulutusta ja edistää aktiivisesti alojen tutkimusta. Keskus tekee yhteistyötä muiden yliopistosairaanhoitopiirien kanssa.

Keskuksen tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytännöt ja hoidon laatu potilaan asuinpaikasta riippumatta sekä lyhentää hoitoonpääsyaikoja.

Tyks Uni- ja hengityskeskuksen toiminnasta on säädetty 24.8.2017 voimaan tulleessa asetuksessa. Keskukseen kuuluvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto. Uni- ja hengityskeskus on osa pohjoismaista verkostoa, The Nordic Sleep Centers of Excellence Network  (NORSE).

Hengitysvajaus

Hengitysvajaus ja hengitysapulaitteet

 

Uni- ja vireystilan häiriöt

Unettomuus

Uniapnea

Levottomat jalat -oireyhtymä ja muut unenaikaiset liikehäiriöt

Vuorokausirytmin häiriöt

Narkolepsia ja muut liikaunisuushäiriöt

Unissakävely ja muut ns. parasomniat

Lisätietoa:

 

Ylipainehappihoito

Ylipainehappihoitoa käytetään muun muassa sukeltajantaudin ja kaasukuolion hoidossa.         

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sivut/valtakunnallinen-ylipainehappihoitokeskus.aspx#horisontaali1

 

Uutisia ja kirjallisuutta

Unihäiriöt edeltävät kroonista kipua. Lääkärilehti 11.12.2017

Hormonit eivät ainoita syyllisiä keski-ikäisen naisen uniongelmiin. Väitös, LL Laura Lampio 8.12.2017

Painajaiset voivat olla merkki psyykkisestä kuormituksesta. Väitös: FM Nils Sandman, 4.11.2017 

Sisäisen kellon mekanismin ratkaisu toi lääketieteen Nobel-palkinnon. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2017;133(22):2179-81

 

Päivitetty: 17.10.2018 11:01