Siirry sisältöön

​Ammattilaisille

Hoito-ohjeita

Uniapnean ja hengitysvajauksen ajoterveyden arvioinnin soveltamisohjeet (pdf-tiedosto)

Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille (pdf-tiedosto)

Sivustolle Hoito-ohjeet.fi on kerätty useiden sairauksien hoito-ohjeita ammattilaisia varten. 

Terveyskylän ammattilaisosioissa (vaatii kirjautumisen) on aihepiiriin liittyviä ohjeita seuraavilla sivuilla:

Käypä hoito-ohjeet on julkaisu seuraavista aihealueista, jotka kokonaan tai osittain koskevat Uni- ja hengityskeskuksen toiminta-aluetta:

Ohjeita on myös seuraavien järjestöjen sivuilla:

Kansallisten asiantuntijaryhmien laatimat ohjeet

Uni- ja hengityskeskusten resurssitavoitteet

Tavoitteet on kirjattu pdf-dokumenttiin Hengitysvajeen, uni- ja vireystilahäiriöiden ja ylipainehappihoidon suunniteltu resurssointi ja toiminta terveydenhuollon eri tasoilla.

Osaamis- ja laatuvaatimuksia

Ammattilaisten_osaamisvaatimukset.pdf

Laatukriteerit_aikuisten_KNF-tutkimuksille.pdf

Laatukriteerit_lasten_KNF-unitutkimuksille_ja_diagnostisille_käytännöille.pdf

Hengitysvaje

Akuutin_hyperkapnisen_hengitysvajauksen_hoito_NIV-laitteella.pdf

Hengityspotilaan_suorituskyvyn_arviointi_ja-liikuntaohjaus.pdf

Hengitysvajaus_2PV-hoidon_aloitusindikaatiot_muistilista.pdf

Hengitysvajetta_aiheuttavien_neuromuskulaarisairauksien_erityispiirteitä.pdf

Hengitysvajetta käsitteleviä nettisivuja suomeksi ruotsiksi ja englanniksi.pdf

Saattohoitopotilaan hengenahdistus.pdf 

Palliatiivinen happihoito.pdf

Hoitotahtokeskustelu.pdf

 

Uniapnea

Aikuisten_sentraalinen_uniapnea.pdf

Työterveyshuollon_rooli_uniapaneapotilaiden_seurannassa.pdf

Uniapnean_kirurginen_hoito.pdf

Uniapneapotilaan_kiskohoito.pdf

Uniapneaa käsitteleviä nettisivuja suomeksi ruotsiksi ja englanniksi.pdf

 

Koulutus

Ammatilliset koulutukset ovat tärkeä osa ammattihenkilöiden jatkuvaa kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Lue lisää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tarjoamista täydennyskoulutuksista henkilökunnalle.

Päivitetty: 17.10.2018 11:45