Siirry sisältöön

​Ammattilaisille

Kansallisia ohjeita ajoterveyden arvioinnista

Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille
Uniapnean ja hengitysvajauksen ajoterveyden arvioinnin soveltamisohjeet
Hengitysvajepotilaan ajoterveyden arviointi.pdf 

Kansallisten asiantuntijaryhmien laatimat ohjeet

Kiskohoitopotilaiden maksujen yhdenmukaistaminen.pdf

Uni- ja hengityskeskusten resurssitavoitteet

Tavoitteet on kirjattu pdf-dokumenttiin Hengitysvajeen, uni- ja vireystilahäiriöiden ja ylipainehappihoidon suunniteltu resurssointi ja toiminta terveydenhuollon eri tasoilla.

Osaamis- ja laatuvaatimuksia

Ammattilaisten_osaamisvaatimukset.pdf

Uniapnean laatu- ja seurantakriteerit TYKS.pdf

Laatukriteerit_aikuisten_KNF-tutkimuksille.pdf
Laatukriteerit_lasten_KNF-unitutkimuksille_ja_diagnostisille_käytännöille.pdf
Osaamiskartta Uniapneahoitaja.pdf
Osaamiskartta LastenHengitysvajehoitaja.pdf
Osaamiskartta Keuhkofysioterapeutti.pdf
Osaamiskartta Unihäiriöhoitaja.pdf
Osaamiskartta uniapnea Suuhygienisti.pdf
Osaamiskartta Hengitysvajehoitaja.pdf
Osaamiskartta KNF.pdf

Hengitysvajaus

Akuutin_hyperkapnisen_hengitysvajauksen_hoito_NIV-laitteella.pdf
Hengityspotilaan_suorituskyvyn_arviointi_ja-liikuntaohjaus.pdf
Hengitysvajaus_2PV-hoidon_aloitusindikaatiot_muistilista.pdf
Hengitysvajetta_aiheuttavien_neuromuskulaarisairauksien_erityispiirteitä.pdf
Hengitysvajetta käsitteleviä nettisivuja suomeksi ruotsiksi ja englanniksi.pdf
Rasitushappi.pdf
Saattohoitopotilaan hengenahdistus.pdf 
Palliatiivinen happihoito.pdf
Hoitotahtokeskustelu.pdf

 

Videot

Kaksoinpaineventilaattori- eli 2PV - hoito
Happihoito kotona
Lisähappi kodin ulkopuolella liikkumisen tueksi - lääkkeellinen happi, kevythappipullo
Lisähappi kodin ulkopuolella liikkumisen tueksi – lääkkeellinen happi, nestehappi

 

Uniapnea

Aikuisten_sentraalinen_uniapnea.pdf
Työterveyshuollon_rooli_uniapaneapotilaiden_seurannassa.pdf
Uniapnean_kirurginen_hoito.pdf
Uniapneapotilaan_kiskohoito.pdf
Uniapneaa käsitteleviä nettisivuja suomeksi ruotsiksi ja englanniksi.pdf

Unettomuus

Tietoinen läsnäolo kehossa (video)

Ohjausmateriaalia

Täältä löydät kirjallisia ohjeita sekä videoita hoitosi tueksi.

Hengitysvajaus

Lue lisää hengitysvajauksesta.

Tietoa hengitysvajauksesta (video)

Vierellä matkallasi COPD 
Vierellä matkallasi keuhkosyöpäpotilaalle
Vierellä matkallasi keuhkofibroosipotilaalle

Uniapnea

Videoita

Tietoa uniapneasta 
Ylipainehengitys- eli CPAP - hoito
Uniapnean asentohoito
Hengitysapuvälineen maskin pukeminen
Hengitysapuvälineen kostuttimen huolto
Hengityslaitehoidon etäseuranta 

Unettomuus

Kolmen minuutin hengähdystauko (video)    

THL:n toimenpidekoodeja

THL:n toimenpidekoodeja

Hoito-ohjeita

Sivustolle Hoito-ohjeet.fi on kerätty useiden sairauksien hoito-ohjeita ammattilaisia varten. 

Terveyskylän ammattilaisosioissa (vaatii kirjautumisen) on aihepiiriin liittyviä ohjeita seuraavilla sivuilla:

Käypä hoito-ohjeet on julkaisu seuraavista aihealueista, jotka kokonaan tai osittain koskevat Uni- ja hengityskeskuksen toiminta-aluetta:

Ohjeita on myös seuraavien järjestöjen sivuilla:

Tyksin uni- ja hengityskeskuksen ohjeita

Tulossa.

Päivitetty: 22.8.2019 13:49

 Koulutukset

Ammatilliset koulutukset ovat tärkeä osa ammattihenkilöiden jatkuvaa kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Lue lisää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tarjoamista täydennyskoulutuksista.