Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Eettisen toimikunnan jäsenet ja toiminta

Puheenjohtaja Mika Scheinin

 

Jäsenet

Varajäsenet

Helena Lapinleimu II vpj
Sirkku Jyrkkiö
Jyrki Korkeila
Carl-Olof Pirttikangas I vpj
Olli Tenovuo
Heikki Ukkonen
Matti Laato
Seija Arve
Johanna Tanner
Jan-Ola Wistbacka
Veikko Launis
Tom Southerington
Hanna Mattila
Pirjo Reide

Ville Peltola
Riikka Huovinen
Sinikka Luutonen
Merja Lähteenmäki
Ville Vuorinen
Mikko Pietilä
Tuija Ikonen
Tuija Lehtikunnas
Marja-Leena Mattila
Marja Hietala
Helena Siipi
Toni Ahvas
Eija Mäkinen
Jukka Kärkkäinen
Marita Koivunen


Alajaostot

Eettinen toimikunta on asettanut toimintansa tueksi neljä alajaostoa. Niiden tehtävänä on valmistella ja avustaa toimikuntaa erikoisalaansa kuuluvien lausuntopyyntöjen valmistelussa.

Alajaosto 1

Puheenjohtaja: Kaj Metsärinne

Erikoisalat: anestesiologia, diagnostinen radiologia, keuhkosairaudet, kirurgia, kliininen farmakologia, kliininen fysiologia, kliininen kemia, sisätaudit.

Alajaosto 2

Puheenjohtaja: Susanna Timonen

Erikoisalat: infektiotaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastenneurologia, lastentaudit, syöpätaudit, synnytykset ja naistentaudit.

Alajaosto 3

Puheenjohtaja: Tero Taiminen

Erikoisalat: fysiatria, hoitotiede, iho- ja sukupuolitaudit, kansanterveystiede, kliininen genetiikka, kuntoutus, neurologia, psykiatria, silmätaudit.

Alajaosto 4

Puheenjohtaja: Maaria Seppälä

Erikoisalat: geriatria, työlääketiede, avoterveydenhuolto.

Päivitetty: 29.6.2016 13:44
Luotu: 4.2.2014 17:28