Siirry sisältöön

Eettisen toimikunnan jäsenet ja toiminta

Puheenjohtaja Mika Scheinin

 

Jäsenet

Varajäsenet

Helena Lapinleimu II vpj
Riikka Huovinen
Jyrki Korkeila
Carl-Olof Pirttikangas I vpj
Janne Lähdesmäki
Heikki Ukkonen
Matti Laato
Tuija Lehtikunnas
Jaana Willberg
Jan-Ola Wistbacka
Veikko Launis
Tom Southerington
Hanna Mattila
Anneli Kivijärvi

Eliisa Löyttyniemi
Ville Peltola
Sirkku Jyrkkiö
Kim Kronström
Merja Lähteenmäki
Ville Vuorinen
Markus Juonala
Keijo Mäkelä
Sini Eloranta
Johanna Tanner
Marja Hietala
Helena Siipi
Toni Ahvas
Tarja Mäkelä
Jukka Kärkkäinen

 

Alajaostot

Eettinen toimikunta on asettanut toimintansa tueksi neljä alajaostoa. Niiden tehtävänä on valmistella ja avustaa toimikuntaa erikoisalaansa kuuluvien lausuntopyyntöjen valmistelussa.

Alajaosto 1

Puheenjohtaja: Kaj Metsärinne

Erikoisalat: anestesiologia, diagnostinen radiologia, keuhkosairaudet, kirurgia, kliininen farmakologia, kliininen fysiologia, kliininen kemia, sisätaudit.

Alajaosto 2

Puheenjohtaja: Susanna Timonen

Erikoisalat: infektiotaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastenneurologia, lastentaudit, syöpätaudit, synnytykset ja naistentaudit.

Alajaosto 3

Puheenjohtaja: Tero Taiminen

Erikoisalat: fysiatria, hoitotiede, iho- ja sukupuolitaudit, kansanterveystiede, kliininen genetiikka, kuntoutus, neurologia, psykiatria, silmätaudit.

Alajaosto 4

Puheenjohtaja: Maaria Seppälä

Erikoisalat: geriatria, työlääketiede, avoterveydenhuolto.

Päivitetty: 17.10.2017 13:20
Luotu: 4.2.2014 17:28