Siirry sisältöön

​Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2019 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen

Hakuaika päättyy maanantaina 17.9.2018 kello 15.45.

Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueet. 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on

 1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta
 2. edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta
 3. tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013). Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa sähköisesti hakemuksensa VSSHP:n sähköisen asioinnin kautta. Esimiehen nimi ja sähköpostiosoite tulee ilmoittaa hakemuksessa. Hankkeella voi olla vain yksi vastuullinen johtaja, jonka yhteys taustaorganisaatioon pitää ilmetä hakemuksesta.

Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa hakemuksensa sähköisesti VSSHP:n sähköisen asioinnin kautta hakuohjeiden mukaisesti. Lista organisaation hakemuksiin liittyvistä osahakemuksista lähetetään kunkin organisaation hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostuvissa hanketyöryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

ERVA hakuohjeista 2019 löytyvät tarkemmat tiedot hakukriteereistä ja –menettelyistä.

Hankerahoitusta haetaan erillisillä suomen- tai ruotsinkielisillä hakulomakkeilla (huomaathan, että lomakkeet A ja C ovat hakemusryhmäkohtaisia (kliininen tai palv.järjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus).

 • Varttuneet ja post doc -tutkijat hakulomake A (uusi tai jatkohakemus) 
 • Väliraportti, lomake B (ehdollisena myönnetty rahoitus). Huom! Väliraportin jättäminen on edellytys rahoituksen saamiselle ja hakemuksen jättöaika on sama kuin uusillakin hakemuksilla.
 • Tohtorin tutkintoa suorittavat hakulomake C
  Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan haku tohtoritutkinnon opinto-oikeutta varten on 1.-20.9. eli nyt jätetyt hakemukset eivät ehdi sada päätöstä hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkimusrahoitushaussa hyväksytään ne hakijat, jotka hakevat opinto-oikeutta 20.9. mennessä ja tästä on merkintä hakemuksessa.

Tällä hakukierroksella haettavana on myös 50/50-tutkijavakanssit ervan toimintayksiköissä työskenteleville tutkijoille (hakuohjeiden kohta 5).

Hakulomake A:n pakollinen liite: Rahoitussuunnitelma

Hakemuksen tekeminen sähköisen asioinnin kautta

Ohje: Hakemuksen tekeminen sähköisen asioinnin kautta

 1. Mene sivulle: https://vsshp.twebasiointi.fi/hta/
 2. Valitse tunnistustapa. Käytössä on Suomi.fi –tunnistus joko varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Vanhat käyttäjätunnukset eivät ole enää käytössä. Asiointipalvelun käyttöön liittyvissä asioissa ota yhteys Marjukka.Heinio-Silfergren@tyks.fi .
 3. Kun olet kirjautunut asiointiin, tarvittavat lomakkeet löytyvät valikosta Uusi asiointi ja kohdasta Asiointi lomakkeilla. 50/50-tutkijavakanssia hakiessasi toimi sivun Avoin asiointi ohjeiden mukaisesti.
 4. Klikkaa lomake auki ja täytä se. Lomakkeen täyttämisen voi jättää kesken ja jatkaa myöhemmin. Silloin klikataan ruksi lomakkeen lopussa olevaan "Haluan jatkaa myöhemmin" ‑kohtaan ja tallennetaan lomake. Muuten lomake tallentuu valmiiksi, eikä sitä voi enää palata jälkikäteen muokkaamaan. Keskeneräinen lomake löytyy myöhemmin asiointiluonnoksista (sivulta Omat asioinnit).
 5. Lomakkeen (joko kokonaan tai osittain täytetyn) tallentamisen jälkeen avautuu ruutu, jossa on linkki Omat asioinnit –sivulle. Täyttämäsi lomake näkyy Viimeisimmät asiointiluonnokset ‑kohdassa. Mikäli lomake on keskeneräinen, pääset jatkamaan täyttämistä lomakkeen nimeä klikkaamalla. Valmiiksi täytetyn lomakkeen avattuasi pääset lisäämään muut liitteet.
 6. Liitteiden lisääminen: Klikkaa asiointiluonnos (= valmiiksi täytetty lomake) auki. Liiteasiakirjat-kohdassa näkyy pdf-muodossa täytetty hakulomake. Liitä mukaan loput liitteet kohdasta Liitä uusi asiakirja (Selaa/Tallenna tiedosto). Liitteet toimitetaan yhtenä tiedostona hakulomakkeella ilmoitetussa järjestyksessä.
 7. Lopuksi klikkaa "Lähetä käsittelyyn". 

Lisätietoja hakemusten asiasisällön osalta antavat työryhmien puheenjohtajat tutkimusylilääkäri Päivi Rautava (kliininen tutkimus), puh. 050 300 5846 ja professori Helena Leino-Kilpi (palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus), puh. 050 342 4384.

Päivitetty: 16.8.2018 8:29
Luotu: 18.8.2014 9:12