Siirry sisältöön

Valtion tutkimusrahoitus

Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä hakemusten perusteella.

Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. Erikoissairaanhoitolaki, 1062/1989 ja Terveydenhuoltolaki, 1326/2010

Vuonna 2018 valtio myönsi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusta Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle 3,675 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää tutkimusrahoitusta kaikille yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden (erva) tutkimustoimikunnille oheisessa taulukossa esitettyjen osuuksien mukaan vuosina 2016–2019. 

Taulukko: Valtion vuotuisen tutkimusrahoituksen jakautuminen erityisvastuualueille 2016–2019

Erityisvastuualue%-osuus
HYKS erva39,6
KYS erva13,9
OYS erva13,0
TAYS erva16,0
TYKS erva17,5

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtion rahoituksella toteutettua toimintaa, osana sen koulutus- ja tutkimustoimintaa, kuvataan tarkemmin vuosittain toimitettavassa Tyksin erityisvastuualueen tutkimus ja opetus –vuosikirjassa.

Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassaan asetuksessa määritellyt yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet. Lisäksi STM on perustanut valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan terveyden tutkimuksen arviointiryhmän, jonka toimikausi on neljä vuotta kerrallaan.

Ryhmän tehtävänä on mm. ehdottaa rahanjaon perusteita tutkimustoimikuntia kuultuaan, seurata tutkimuksen vaikuttavuutta ja painoalueiden toteutumista, arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta, tehdä yhteenveto tutkimustoiminnasta nelivuosikaudelta ja ehdotus uusiksi painopistealueiksi. Tehtävänä on myös lisätä tietoisuutta terveyden tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Sairaanhoitopiirin edustajana ryhmässä toimii tutkimusylilääkäri Päivi Rautava asiantuntijasihteerinä. 

STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta 1434/2015
Päivitetty: 16.8.2018 12:08
Luotu: 20.11.2013 10:33