Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtion tutkimusrahoitus

Erva-tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä hakemusten perusteella.

Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. Erikoissairaanhoitolaki, 1062/1989 ja Terveydenhuoltolaki, 1326/2010.

Vuonna 2014 valtio myönsi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusta (aiemmin erityisvaltionosuutta eli ns. evo-rahoitusta) Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle yli 5,7 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää tutkimusrahoitusta kaikille yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden (erva) tutkimustoimikunnille oheisessa taulukossa esitettyjen osuuksien mukaan vuosina 2012–2015. Jako-osuus perustuu tieteellisten julkaisupisteiden keskiarvoon vuosilta 2008–2010.

Taulukko: Valtion vuotuisen tutkimusrahoituksen jakautuminen erityisvastuualueille 2012–2015

 

julkaisupisteiden
ka. 2008–2010

%-osuus

HYKS erva

3645,0

36,4

TAYS erva

2027,5

20,3

TYKS erva

1605,8

16,0

KYS erva

1423,2

14,2

OYS erva

1307,7

13,1

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtion rahoituksella toteutettua toimintaa, osana sen koulutus- ja tutkimustoimintaa, kuvataan tarkemmin vuosittain toimitettavassa Tyksin erityisvastuualueen tutkimus ja opetus -vuosikirjassa.

Valtakunnallinen tutkimuksen arviointiryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassaan asetuksessa määritellyt yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet. Lisäksi STM perustaa valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan terveyden tutkimuksen arviointiryhmän. 

Ryhmän tehtävänä on ehdottaa rahanjaon perusteita tutkimustoimikuntia kuultuaan (vuodesta 2016 alkaen), seurata tutkimuksen painoalueiden toteutumista, arvioida tavoitteiden toteutumista sekä tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta, tehdä yhteenveto tutkimustoiminnasta nelivuosikaudelta ja ehdotus uusiksi painopistealueiksi, seurata tutkimuksen vaikuttavuutta.

Arviointityöryhmään määrätään 18 jäsentä/varajäsentä ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-5- sihteeriä. Arviointityöryhmässä pitää olla edustus jokaiselta viideltä erityisvastuualueelta.

Sairaanhoitopiiri on nimennyt arviointityöryhmän jäseneksi sen ensimmäiselle toimikaudelle tutkimusylilääkäri Päivi Rautavan ja mahdolliseksi sihteerijäseneksi professori, ylilääkäri Jaakko Hartialan.

STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta 718/2013

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus

Sairaanhoitopiirissä tehdään sekä tilaustutkimusta että akateemista tutkimusta tutkijoiden omasta aloitteesta.

Valtion tutkimusrahoituksen lisäksi osa tutkimushankkeista saa tutkimusrahoitusta muilta julkisilta ja yksityisiltä rahoittajilta ja tutkimusten tilaajilta. Tämän rahoituksen osuus on ollut noin 6 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirissä on käynnissä kahdeksan EU-rahoitteista tutkimushanketta ja se osallistuu kahteen Suomen Akatemian huippuyksikköhankkeeseen.

Päivitetty: 18.8.2014 8:23
Luotu: 20.11.2013 10:33