Siirry sisältöön

Tiede- ja tutkimusstrategia

Tiede- ja tutkimusstrategia palvelee Tyksin erityisvastuualueen (erva) ja Turun yliopiston, erityisesti sen lääketieteellisen tiedekunnan, tarpeita. Se luo pohjaa alueen terveystieteellisen tutkimuksen kehittämiseksi sekä näyttöön perustuvan laadukkaan ja kustannustehokkaan hoidon turvaamiseksi.

Tyks-ervan yhteinen Tiede- ja tutkimusstrategia päivitetään yhteistyössä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa ja työ on vielä kesken.

Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2013–2018 (pdf, laajuus 13 sivua)

Strategian käytännön toteutumista toimintayksiköissä seurataan ja arvioidaan ja arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain.

Tätä arviointityötä varten on perustettu työryhmä, jonka puheenjohtajana on tutkimusylilääkäri Päivi Rautava ja jäseninä toimialajohtaja Seija Grénman, toimialajohtaja Juhani Airaksinen, professori Risto-Pekka Happonen, ylilääkäri Satu Jääskeläinen, asiantuntijalääkäri Tiina Varis sekä hallintoylihoitaja Paula Asikainen.

Huippuosaamisstrategia   

Huippuosaamisstrategian tavoitteena on yliopistosairaalan kilpailukyvyn turvaaminen. Strategia täydentää ja konkretisoi voimassa olevaa tiede- ja tutkimusstrategiaa.

VSSHP_Huippuosaamisstrategia_2019-2023 (pdf, laajuus 43 sivua)

Katso myös

Hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2016-2018 (pdf, laajuus 20 sivua)

Päivitetty: 19.8.2019 15:53
Luotu: 20.11.2013 10:35