Siirry sisältöön

​Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

Suomi on jaettu sairaanhoidon erityisvastuualueisiin (erva), joissa jokaisessa on lääkärikoulutusta antava yliopisto ja yliopistosairaala. Erityisvastuualueen kaikki sairaanhoitopiirit huolehtivat yhteistyössä alueensa kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta mm. tieteellisen tutkimuksen järjestämisessä.

Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Erva-tutkimustoimikunnalla on kaksi päätehtävää:

 • yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittely nelivuotiskausittain yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
 • päättäminen valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta hakemusten perusteella (Ks. Valtion tutkimusrahoitus).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on perustanut erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan ja valinnut sen puheenjohtajaksi johtajaylilääkäri Samuli Saarnin sekä jäseniksi seuraavat henkilöt:

 • Ylilääkäri Minna Aromaa
 • Professori Matti Viitanen
 • Ylilääkäri Elise Wasén
 • Professori, ylilääkäri Seija Grenman
 • Professori, ylilääkäri Jaakko Hartiala
 • Professori, ylilääkäri Tarja Laitinen
 • Professori, ylilääkäri Olli Carpén
 • Professori Jarmo Hietala
 • Professori, ylilääkäri Juhani Knuuti
 • Professori, ylilääkäri Risto-Pekka Happonen
 • Professori, ylihoitaja Helena Leino-Kilpi
 • Professori, ylilääkäri Tapani Rönnemaa
 • Professori, ylihammaslääkäri Pekka Vallittu
 • Professori Paula Vainiomäki
 • Johtajaylilääkäri Olli Wanne
 • Hallintoylihoitaja Paula Asikainen
 • LT Päivi Korhonen
 • Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala
 • Hallintoylihoitaja Marina Kinnunen
 • Apulaisylilääkäri Leena Taittonen

Tutkimustoimikunnan esittelijänä toimii tutkimusylilääkäri Päivi Rautava ja sihteerinä sekä toimikunnan oikeudellisena asiantuntijana toimii vs. tutkimuslakimies Tom Southerington.

Päivitetty: 14.4.2014 17:40
Luotu: 14.4.2014 17:25