Siirry sisältöön

Coronavirusepidemin år 2020

Här hittar du aktuell information och annat material om coronaviruset som gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Sjukdomsläget inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 28.5.2020

Siffrorna uppdateras två gånger i veckan.

  • Totala antalet konstaterade coronasmittofall: 344 personer (efter 25.5.2020 har 3 nya fall)
  • Intagna för vård på sjukhusen inom sjukvårdsdistriktet: 1 personer
  • Antal personer som tillsvidare avlidit på sjukhusen inom sjukvårdsdistriktet p.g.a. coronasmitta: 2 personer

Besöksbegränsningar

I enlighet med statsrådets riktlinjer har besök hos patienter intagna på Åucs sjukhus tillsvidare förbjudits.

Besök tillåts dock för symtomfria besökare hos kritiskt sjuka patienter och för symtomfria anhöriga till barnpatienter, för symtomfria besökare hos patienter i livets slutskede samt symtomfri partner till föderska.

Dessa besöksbegränsningar gäller såväl vårdavdelningar som polikliniker. Kontrollera att du får göra besöket genom att fråga på avdelningen eller polikliniken innan.

Telefontjänst för andligt stöd åt anhöriga

Anhörigbesök på sjukhusen har begränsats. Det är givet att avbrott i sådana sociala kontakter kan leda till bekymmer, ångest, fruktan och sorg hos anhöriga. Av erfarenhet vet man att det hjälper att kunna bearbeta tankar och känslor under konfidentiell och trygg handledning.

Anhöriga till patienter som vårdas på Åucs kan kontakta telefontjänsten för andligt stöd åt anhöriga. Tjänsten är öppen dagligen mellan klockan 9 och 16, också under veckoslut. Den är tillgänglig tillsvidare och avsedd endast för anhöriga and andra närstående till patienter på Åucs. Telefontjänsten sköts av sjukhusprästerna i Åbo. Telefonnumret är: 040 341 7767

 Coronameddelande (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

 

 

Coronaviruspandemins första veckor har medfört en resultatavvikelse på 130 miljoner euro för universitetssjukvårdsdistrikten
Coronakrisen: Sjukvårdsdistriktet förbereder sig för ekonomiska svårigheter
Utan dröjsmål för vård också under coronaepidemin
Meddelande om coronaviruset från Egentliga-Finlands sjukvardsdistrikt 20.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 15.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvardsdistrikt 14.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 11.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 9.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 8.4.2020
Åucs har fördubblat antalet intensivvårdsplatser
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 7.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 6.4
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 3.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 1.4.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 31.3.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 30.3.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 27.3.2020
Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 26.3.2020
Pressmeddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 25.3.2020

Päivitetty: 28.5.2020 13:55
Luotu: 17.4.2020 12:20