Ge feedback om vården och verksamheten

Välj den enhet du vill ge feedback åt:

Päivitetty: 29.6.2018 10:13

Anmäl farosituation på sjukhuset

Du kan anmäla patientsäkerhetshändelse som skett inom vården. Personen som ansvarar för patientsäkerhet behandlar anmälningarna.