Siirry sisältöön

Utbildningskraven inom akutvården  

Inom akutvårdstjänsterna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tillämpas följande utbildningskrav.

Basnivå

I en enhet inom akutvårdens basnivå ska åtminstone den ena av akutvårdarna vara sådan inom hälso-och sjukvården yrkesutbildad person som lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) syftar till, med utbildning med inriktningen akutvård och den andra akutvårdaren ska minst vara yrkesutbildad inom hälso- och sjukvård såsom lagen syftar till eller ha genomfört räddningsmannaexamen eller tidigare motsvarande examen. Sådana personer som innan 1.5.2011 genomfört räddningsmannaexamen och som regelbundet varit verksamma inom akutvården på basnivå kan i undantagsfall två tillsammans utgöra personalen i en enhet inom akutvården på basnivå.

Vårdnivå

En person som arbetar som akutvårdare på vårdnivå ska vara akutvårdare (YH) eller sådan legitimerad sjukskötare som lagen om yrkesutbildade personer syftar till, och ha genomfört minst 30 studiepoängs studiehelhet med inriktningen akutvård på vårdnivå i samarbete med sådan yrkeshögskola som på beslut av utbildnings- och kulturministeriet har utbildningsprogram inom akutvård. De sjukskötare som varit yrkesutbildade personer inom hälsovården 1.5.2011 och då arbetat som akutvårdare på vårdnivå, kan fortsättningsvis arbeta i nämnda uppgift. Den ena av akutvårdarna ska minst vara sådan yrkesutbildad person som lagen syftar till eller ha genomfört räddningsmannaexamen eller tidigare motsvarande examen.

På vårdnivån kan man arbeta först efter ett halvårs arbete i huvuduppgift eller efter ett års arbete i biuppgift på basnivån.

Studerande

En studerande kan inte arbeta som akutvårdare på vårdnivå, studerande kan inte heller tillsammans bilda en enhet på basnivån. Arbete på basnivån förutsätter yrkeskunnighet som verifierats med tentamen för basnivån samt tillräcklig erfarenhet, praktisk utbildning och arbetsplatsutbildning. Studiekraven för arbete på basnivån är följande:

  • Sjukskötar-, hälsovårdar-, akutvårdar- eller barnmorskestuderande:
    över 120 sp
  • Närvårdarstuderande: över 150 sp
  • Studerande inom medicin: 3 års studier

 

Timo Iirola
Akutvårdens överläkare
Affärsverket för akutvård och jour
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt


 

Päivitetty: 26.1.2015 12:19
Luotu: 26.1.2015 10:45