Siirry sisältöön

Vårdinstruktioner inom akutvården

Inom vårt sjukvårdsdistrikt tillämpas instruktionerna i Ensihoito-opas (red. Silfvast, Castrén, Kurola, Lund ja Martikainen). Dessutom kan Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ge separata vårdinstruktioner som i första hand efterföljs.

För närvarande finns instruktioner om vård beträffande stroke och ST-höjningsinfarkt.

Vårdgivare inom akutvård bör se till att det finns tillräckligt antal av boken Ensihoito-opas tillgängliga för personalen.

Se även: Toimintaohje influenssaepidemiaan [på finska]

Päivitetty: 26.1.2015 12:33
Luotu: 26.1.2015 10:45