Siirry sisältöön

Primärvårdsenheten

Vi stöder kommunerna i utvecklingen av primärvården genom utbildning, samarbete och forskning. Vi hjälper även till med att skapa en plan för ordnande av hälso- och sjukvård, som baseras på regionens uppföljningsinformation om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov.

Vi tar hand om kartläggningen av personalbehovet. Vi främjar koordinerandet av den specialiserade sjukvården, primärvården och till lämpliga delar socialväsendet.

Det finns sju huvudprocesser i enheten

  1. Stöd för planen för ordnandet av hälso- och sjukvården
  2. Uppföljningsinformationen om befolkningen
  3. Vård- och rehabiliteringskedjor
  4. Stöd för fortbildning
  5. Stöd för forskning och utveckling
  6. Beräkning av personalbehovet inom hälso- och sjukvården
  7. Stöd för den särskilda allmänläkarutbildningen och den allmänmedicinska specialiseringsutbildningen i Satakunta


Päivitetty: 11.2.2019 12:22
Luotu: 5.5.2014 10:32

 Kontaktuppgifter

Postadress

PB 52
20520 Åbo