Siirry sisältöön

Primärvårdsenheten

Egentliga Finlands och Satakuntas sjukvårdsdistrikt har en gemensam primärvårdsenhet.

Vi stöder kommunerna i utvecklingen av primärvården genom utbildning, samarbete och forskning. Vi hjälper även till med att skapa en plan för ordnande av hälso- och sjukvård, som baseras på regionens uppföljningsinformation om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov.

Vi tar hand om kartläggningen av personalbehovet. Vi främjar koordinerandet av den specialiserade sjukvården, primärvården och till lämpliga delar socialväsendet.

Det finns sju huvudprocesser i enheten

  1. Stöd för planen för ordnandet av hälso- och sjukvården
  2. Uppföljningsinformationen om befolkningen
  3. Vård- och rehabiliteringskedjor
  4. Stöd för fortbildning
  5. Stöd för forskning och utveckling
  6. Beräkning av personalbehovet inom hälso- och sjukvården
  7. Stöd för den särskilda allmänläkarutbildningen och den allmänmedicinska specialiseringsutbildningen i Satakunta

Broschyromprimärvårdsenheten [endast på finska]:

Perusterveydenhuollon yksikön esite

Päivitetty: 26.1.2015 08:25
Luotu: 5.5.2014 10:32

 Kontaktuppgifter

Besöksadress

Artillerigatan 4 D, våning 5

Postadress

PB 52, 20520 Åbo

Personal

Pirjo Immonen-Räihä
Enhetschef, docent inom allmänmedicin, Åbo universitet
Tfn 050 324 8639

Ritva Kosklin
Överskötare, PeM, HVM
Tfn 040 767 3849

Mervi Strömberg
Byråsekreterare
Tfn 050 438 3647

E-post: förnamn.efternamn@tyks.fi

Satakunta sjukvårdsdistrikt

Piia Astila-Ketonen
Planerare, HVM
Tfn 044 707 7886
Sairaalantie 3,
28500 Björneborg

E-post: förnamn.efternamn@satshp.fi