Siirry sisältöön

Primärvårdsenheten

Vi stöder kommunerna i utvecklingen av primärvården genom utbildning, samarbete och forskning. Vi hjälper även till med att skapa en plan för ordnande av hälso- och sjukvård, som baseras på regionens uppföljningsinformation om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov.

Vi tar hand om kartläggningen av personalbehovet. Vi främjar koordinerandet av den specialiserade sjukvården, primärvården och till lämpliga delar socialväsendet.

Päivitetty: 3.10.2019 10:53
Luotu: 5.5.2014 10:32

 Kontaktuppgifter

​Päivi Rautava
tel. 050 300 5846
paivi.rautava(a)tyks.fi

Postadress

PB 52
20520 Åbo