Siirry sisältöön

Fortbildning

Vi ordnar mångsidig fortbildning för sjukvårdsdistriktets personal och andra som arbetar inom hälso- och socialvården. Målsättningen med fortbildningen är att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen.

Kurserna finns under utbildningskalendern (på finska)

Anmälan och annullering av anmälan

Anmälan till kurserna sker genom en anmälningslänk som ingår i utbildningsprogrammet i nätet. Anställd inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ska använda sin @tyks.fi-epostadress då hen anmäler sig.

Anmälningstiden anges i kursprogrammet. Om anmälningstiden löpt ut, kan du fråga efter lediga platser: koulutus@tyks.fi.

Om du måste annullera ditt deltagande i kursen, gör det här

Deltagaravgifter

I regel är våra kurser gratis för anställda vid sjukhusen, hälsocentralerna och kommunerna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Av övriga deltagare uppbärs en deltagaravgift som uppgår till 30 euro för halvdagskurser och 60 euro för heldagskurser.

Om prissättningen avviker från detta, anges detta i kursprogrammet.

Deltagaravgifter faktureras i efterskott. Fakturan skickas till den adress som deltagaren angett.

Videoutbildning

Många kurser och utbildningar kan överföras i realtid genom videoanslutningar mellan utbildare och åhörare. Om detta är möjligt för en given kurs, anges detta i utbildningsprogrammet.   

Respons

Vi välkomnar all respons gällande våra kurser och utbildningar. Detta kan ske genom den elektroniska responsblanketten (på finska).

Föreläsningsmaterial

Föreläsningsmaterialet för en del av kurserna publiceras på våra nätsidor  efteråt. Publicerat föreläsningsmaterial (på finska).

Päivitetty: 2.9.2019 10:13
Luotu: 5.5.2014 10:32

Mer information

Sirpa Saarni
Utbildningsplanerare
Tfn 02 313 1129

Sanna Turunen
Personal sekreterare
Tfn 02 313 2128

E-post: förnamn.efternamn@tyks.fi