Siirry sisältöön

Snabbinstruktion för anmälning till regional utbildning för personal inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Personal inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt anmäler sig till regional utbildning via Täydennyskoulutuksen seurantaohjelma.

1. Inloggning till programmet

Detta uppföljningsprogram fungerar endast på maskiner inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts nät.

 • Öppna Käynnistä-menyn i vänstra nedre hörnet (Windows 7: öppna ikonen "VSSHP yleiset kuvakkeet" ).
 • Välj (4) Koulutussovellukset.
 • Välj (6) Täydennyskoulutusseuranta.
 • Då programmet startar väljer du "Ota makrot käyttöön" (Windows 7: välj "Ota sisältö käyttöön").
 • Välj "Siirry koulutustietoihin".
 • Skriv in din personbeteckning.

2. Anmälning till regional utbildning

 • Välj ”Lisää uusi tapahtuma”.
 • Välj från listan över regionala utbildningar den utbildning som du vill anmäla dig till och tryck "Hyväksy listalta valittu kurssi".
 • Ifall utbildningen kan följas via video kan du även välja var du vill delta. Ifall det inte är möjligt att delta via video aktiveras inte den rutan.
 • Välj eventuell specialdiet, tryck "Hyväksy valinnat ja ilmoittaudu".

Efter att du anmält dig till en utbildning blir den utbildningen kvar på raderna i programmet och framför den står SUUN (=planerad utbildning). Anmälningen förmedlas samtidigt till utbildningsplaneraren.

Man kommer muntligt överens med sin chef om deltagande i regionala utbildningar och det skrivs ingen utbildningsansökan för dem, förutsatt att det inte uppstår kostnader av utbildningen.

Ifall deltagande i regional utbildning orsakar resekostnader (t.ex. från kretssjukhus till stamsjukhuset) bör man skriva utbildningsansökan/reseräkning. Utbildningsansökan/reseräkning skriver du efter anmälningen genom att flytta kursorn till utbildningen i fråga och välja "Luo koulutushakemus". I ansökan skrivs uppskattade resekostnader in, så att de överförs direkt till uppföljningsprogrammet för fortbildning. Ansökan skrivs ut och ges till chefen för att godkännas.

3. Antecknande av utbildningen som genomförd

När du deltagit i utbildningen ska du på följande sätt anteckna den som genomförd:

 • Logga in på programmet enligt ovanstående instruktion.
 • För kursorn ovanpå den utbildning som du vill anteckna som genomförd.
 • Välj "Merkitse toteutuneeksi".
 • Ifall utbildningen har orsakat kostnader antecknar du dessa.
 • Om du vill kan du betygsätta utbildningen.
 • Utbildningens namn, utbildningsklass, -form och -poäng finns färdigt på blanketten.
 • Välj OK.

Efter detta kommer beteckningen TOT framför utbildningen (=genomgången utbildning).

Päivitetty: 24.9.2014 12:20
Luotu: 5.5.2014 11:42