Siirry sisältöön

​Stöd, välbefinnande och hjälpmedel för cancerpatienten

Cancerdiagnosen är alltid en chock.  Den väcker otaliga frågor såväl hos patienten som hos de anhöriga. Att insjukna i cancer påverkar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet.   Vi har tillgång till olika stödåtgärder som hjälper cancerpatientens övergripande välbefinnande innan behandlingen inleds, under behandlingen och ännu efter avslutad behandling.

Cancer är en allvarlig sjukdom och ibland förorsakar den ångest och rädsla. Vid behov kan läkaren remittera till psykiatriska polikliniken, där det är möjligt för patienten att diskutera med psykiater, psykolog eller psykiatrisk sjukskötare.   Barnfamiljer kan beredas möjlighet att konsultera psykoterapeut.

Hjälpmedel

Också behandlingen av cancersjukdomen kan leda till oönskade verkningar, och då har patienten rätt till personliga hjälpmedel som bekostas av primärhälsovården eller specialsjukvården.

Exempel på sådana hjälpmedel är

  • bröstprotes efter bröstcanceroperation
  • servicesedel för anskaffning av peruk, om cancerbehandlingarna ger håravfall 
  • stödärm eller stödstrumpa om cancersjukdomen eller dess behandling leder till långvarig svullnad.

Enheten där du vårdas ger dig ytterligare information om personliga hjälpmedel.

Stödtjänster

Rehabiliteringshandledare ger omfattande stöd åt personer med långvariga sjukdomar eller invaliditet och deras anhöriga i syfte att underlätta självständigt liv.

Socialarbetarna ger däremot råd och handledning i frågor om socialstöd och socialservice samt eventuella förmåner.   Socialarbetaren kan också vara till hjälp t.ex. vid uppgörande av ansökningar.

Det finns också olika sätt att förbättra välbefinnande och ge bättre ork. Livskvaliteten blir bättre med vanlig och mångsidig kost och lätt motion. Vid behov står näringsterapeuter och fysioterapeuter till tjänst.

Sexualrådgivare ger information och handledning i olika frågor och problem gällande sexualitet.

I andliga frågor finns sjukhusprästen till hands. Prästen ger stöd, då patienten grubblar över sin sjukdom, känner sig chockad, rädd och ängslig, men också då man inte kan beskriva sjukdomssituationen i ord.

Rökfrihet och att sluta röka påverkar också behandlingen och förebyggande av cancer. Ofta blir prognosen bättre, då tobaksrökning påverkar cancerbehandlingens effekt ogynnsamt. Avvänjningsskötaren kan hjälpa dig blir kvitt tobaken. 

Om du tycker att du behöver hjälp i frågor gällande alkohol eller droger, kan addiktionspolikliniken konsulteras. Alkoholabstinens är att rekommendera medan cytostatikabehandlingar pågår.

Se även: Informationsdisk, Sydvästra Finlands Cancerförening

Kamratstöd

Då en person insjuknar allvarligt har kamratstöd visat sig vara mycket viktigt. Cancer- och patientföreningar kan stå till tjänst med stödperson. Föreningarna arrangerar också olika anpassnings- och rekreationskurser.

Om du tycker att du saknar tillräckligt stöd, tala om detta utan omsvep med läkare eller sjukskötare i ditt vårdteam.

Patientföreningar

Se också sociala medier:

Facebook: Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt 

Instagram: Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt 

Päivitetty: 8.8.2019 14:20

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Canceravdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
CancerpoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Hematologiska avdelningen och stamcellstransplantationsenhetenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b