Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Egentliga Finlands jourtjänster

Egentliga Finlands jourtjänster

Jourtjänster fr.o.m. 1.4.2017

Nattjouren upphör vid Åucs Loimaa sjukhus och Åucs Vakka-Suomi sjukhus och akutmottagningen är öppen dagligen kl. 8.00–22.00.

I frågor som kräver akut behandling fungerar samjouren i Egentliga Finland dygnet runt i Åbo vid Åucs T-sjukhus och Åucs Salo sjukhus.

Ring 112 i nödsituationer.

Ring alltid innan du beger dig till akutmottagningen

  • till din egen hälsostation vardagar kl. 8-15
  • övriga tider 02 313 8800

Jourarrangemangen ändras 

Vi erbjuder ett täckande journätverk inom Egentliga Finland. Patienter som behöver omedelbar eller brådskande specialiserad sjukvård kan söka sig till våra jourenheter i Åbo, Salo, Loimaa och Nystad.

Åucs och Åboregionens samjour

Åucs, T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo
Tfn 02 313 8800

Åucs Vakka-Suomi sjukhus jour

Terveystie 2, 23500 Nystad
Tfn 02 313 8800

Åucs Loimaa jour

Seppälänkatu 15-17, 32200 Loimaa
Tfn 02 313 8800

Åucs Salo jour

Sairaalantie 9, 24130 Salo
Tfn 02 314 4529

Regionala tandläkarjouren

Åucs, T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo
Tfn 02 313 1564 lördagar, söndagar och vardagshelger kl. 9.00-10.30

Prehospitala akutsjukvårdstjänsterna

Till sjukvårdsdistriktets akutvårdsenhet hör sjuktransporter och akutvård som ges utanför sjukhuset.

Päivitetty: 6.9.2017 10:30
NödsituationRing 112.

Brådskande situationMottagning på närmaste sjukhus, jour dygnet runt.

Situation som kräver jourbesök

Mottagning vardagar kl. 8-16 på din egen hälsovårdscentral, övriga tider på våra sjukhus. Ring innan du kommer till jouren.

Läs närmare instruktioner