Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Till jouren?

​Till jouren?

Innan du åker till jouren

Bedöm behovet av jourbesök och hur brådskande ditt besvär är.

Anmälning

Då du kommer till jouren träffar du först en sjukskötare som bedömer på basis av dina symtom behovet och brådskandegraden för jourmässig vård. Du vårdas antingen på läkarens eller sjukskötarens mottagning.

Efter anmälning styrs du antingen till väntsalen eller till ett observationsrum.

Om dina symtom inte kräver jourmässig vård kan sjukskötaren ge dig instruktioner om vård hemma. Du får då instruktioner för vård och uppföljning hemma.

Medan du väntar på din tur

Fundera färdigt på:

  • din regelbundna medicinering och eventuella allergier
  • saker du funderar på i samband med din vård
  • vilka intyg du behöver t.ex. till arbetsgivaren.

Undersökningar och åtgärder

En del undersökningar kan utföras redan innan du träffar läkaren, t.ex. urinprov, blodtrycksmätning och hjärtfilm.

Du är eventuellt tvungen att vänta på de laboratorie-, röntgen- och andra undersökningar som läkaren ordinerar. Det tar tid innan undersökningsresultaten är färdiga, mellan en halv timme och två timmar. Då undersökningsresultaten kommit berättar läkaren om resultaten och beslutar om fortsatt behandling.

Läkaren ger behandlingsinstruktioner och läkemedelsföreskrivningar som sjukskötaren genomför.

Väntetiden är vårdtid, under vilken man uppföljer ditt tillstånd. Om ditt tillstånd ändrar medan du väntar ska du meddela vårdpersonalen.

Fortsatt vård

Du får åka hem om dina symtom tillåter det. Du får eventuellt recept för läkemedelsbehandling.

Under uppföljningen hemma kan brådskandegraden för dina symtom ändra, därför kan du behöva ta kontakt på nytt.

Om dina symtom kräver sjukhusvård så överförs du till en vårdavdelning eller till en annan vårdenhet.

I gott samarbete för ett smidigare jourbesök!

Päivitetty: 23.9.2014 09:46
Luotu: 5.5.2014 10:46

Ta med dig

  • FPA-kortet
  • uppgifter om nuvarande medicinering och allergier
  • astmaspray och insulin
  • rådgivningskortet för barn under skolåldern.