Siirry sisältöön

Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter

Patientombudsmannen

  • informerar om patientens rättigheter
  • arbetar för patientens rättigheter
  • ger råd och bistår patienten i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter och patientskadelagen, exempelvis i ärenden beträffande bemötande, misstankar om felbehandling, sekretess och klagomål
  • informerar patienten i att föra sin talan på andra på lagstiftning baserade sätt.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut.

Ta kontakt med patientombudsmannen

Per e-post: potilasasiamies(a)tyks.fi

E-posten är inte skyddad.

Per telefon:

Åucs och Åucs Vakka-Suomi sjukhus, Åucs Salo sjukhus samt Affärsverket för akutvård och jour
tfn. 02 313 0000
mån–fre 10–12
tis och tors 13–15

Åucs Loimaa sjukhus
tfn. 02 314 3000

Åbolands sjukhus
tfn. 02 314 6000

Det är bra att reservera tid för ett personligt möte.

Svenskspråkiga patienter betjänas i första hand av patientombudsmannen på Åbolands sjukhus.

Päivitetty: 26.11.2019 08:30
Luotu: 26.11.2019 08:20