Siirry sisältöön

Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter

Patientombudsmannen

  • informerar om patientens rättigheter
  • arbetar för patientens rättigheter
  • ger råd och bistår patienten i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter och patientskadelagen, exempelvis i ärenden beträffande bemötande, misstankar om felbehandling, sekretess och klagomål
  • informerar patienten i att föra sin talan på andra på lagstiftning baserade sätt.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut.

Ta kontakt med patientombudsmannen

Per e-post: potilasasiamies(a)tyks.fi 

E-posten är inte skyddad.

Per telefon:

Åucs och Åucs Vakka-Suomi sjukhus, Åucs Salo sjukhus samt Affärsverket för akutvård och jour
tfn 02 313 0000
mån-fre 10-12
tis och tors 13-15

Åucs Loimaa sjukhus
tfn 02 314 3000

Åbolands sjukhus
tfn 02 314 6000

Det är bra att reservera tid för ett personligt möte.

Svenskspråkiga patienter betjänas i första hand av patientombudsmannen på Åbolands sjukhus.

Päivitetty: 23.10.2019 09:24
Luotu: 5.5.2014 11:49