Siirry sisältöön

Om någonting går fel

Även om alla gör sitt bästa så genomförs vården inte alltid på önskat vis. Ifall du anser att vi har gjort fel ska du meddela personalen genast.

Feedback

Du kan ge feedback om vår verksamhet via blanketten på nätet eller pappersblanketten på avdelningen. Vi går igenom feedback varje vardag. Kommentarerna styrs till de ansvariga enheterna och där behandlas de varje vecka.

Ge feedback

Anmälan om patientsäkerhetshändelse

Du kan som patient eller anhörig göra anmälan om patientsäkerhetshändelse via blanketten på nätet. Personen som ansvarar för patientsäkerhet behandlar anmälningarna.

Anmäl patientsäkerhetshändelse

Anmärkning

Om du är missnöjd med vården eller bemötandet kan du göra skriftlig fritt formulerad anmärkning till enhetens ansvariga chef.

Anmärkningen besvaras skriftligt inom skälig tid efter att den tagits emot. I svaret framgår vilka åtgärder som vidtagits eller hur man i övrigt löst saken.

Fråga patientombudsmannen om anmärkningar.

Anmälan om patientskada

Anmälan om patientskada kan göras via formuläret som fås på Patientförsäkringscentralens webbsidor, av patientombudsmannen eller socialarbetaren.

Skadeanmälan postas till Patientförsäkringscentralens adress som står på formuläret.

Patientförsäkringen ersätter enligt patientskadelagen sådan personskada, som orsakats en patient i samband med hälso- och sjukvård som getts i Finland.

Fråga patientombudsmannen om skadeanmälningar.

Besvär

En patient eller anhörig som är missnöjd med vården eller med bemötandet har också rätt att lämna in ett besvär över iakttagna missförhållanden till övervakande myndigheten. Myndigheten kan överföra besväret till att behandlas som anmärkning, i fall ärendet inte ännu är behandlad i verksamhetsenheten. Ett besvär riktas i allmänhet antingen till regionförvaltningsverket eller till Valvira.

Päivitetty: 3.11.2017 14:14
Luotu: 5.5.2014 11:49