Siirry sisältöön

Sjukhuspräster

Vi finns till för patienter och anhöriga på Åucs, Åbolands sjukhus och Åbo stadssjukhus. Som sjukhussjälavårdare arbetar vi för en övergripande vård av patienten. Du kan i förtroende prata med oss om saker och frågor du funderar över.

Du kan kontakta oss direkt antingen per telefon eller e-post eller be personalen eller sjukhusets växel ta kontakt för din del.

I vårt arbete ingår

  • att ge andligt och mentalt stöd
  • att stöda sörjande anhöriga
  • själavård och krisarbete som hör till eftervården vid storolyckor
  • samarbete med polis- och räddningsmyndigheterna
  • resonerande kring etiska frågor inom vården.

Varje sjukhuspräst har ett eget lugnt arbetsrum för diskussioner.  

Stilla rum

På Åucs finns två stilla rum.

T-sjukhusets stilla rum ligger precis vid kafeterian på våning 1, i anknytning till sjukhusprästens arbetsrum.

A-sjukhusets stilla rum ligger i huvudingångens (4A) entréhall vid vaktmästarens arbetsrum.

Kansliets besöksadress

Åucs, byggnad 9, våning 4.
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Telefonnummer

Hilkka Kakko-Helle

Ansvarig sjukhuspräst Hilkka Kakko-Helle (främst kvinno- och barnavdelningarna, därtill krispsykiatrins avdelningar)
040 341 7355

Harri Heinonen

Sjukhuspräst Harri Heinonen (främst canceravdelningarna)
040 341 735

Outi Ijäs

Sjukhuspräst Outi Ijäs
040 341 7362

Sjukhuspräst Outi Ruohola (främst internmedicin, kirurgi, neurologi, därtill Åbolands sjukhus) Ledighet tills 30.8.2019.

Vårt gemensamma arbetsområde är intensivvårdsavdelningen för vuxna och samjouren.

Sjukhusprästerna vid Åbo stadssjukhus:
Hanna Hella-Aro, 02 266 2405
Katri Helin, 040 341 7116

Vi hör till Åucs expertserviceområde.

Ansvarspersoner: Ansvarig sjukhuspräst Hilkka Kakko-Helle.

Päivitetty: 7.2.2019 10:19
Luotu: 5.5.2014 10:49