Siirry sisältöön

Besöktid på sjukhuset.Besök

Vi begränsar besök på sjukhuset

Att besöka Åucs sjukhus är tills vidare förbjudet utifrån Statsrådets beslut.

Vi tillåter ändå besök av symtomfria personer, när det handlar om närstående till kritiskt sjuka patienter eller barn, närstående till patienter i terminalvårdsskedet, samt maken eller stödpersonen till en föderska.

Begränsningar av besök gäller både avdelningar och polikliniker.

Vänligen försäkra dig på förhand om huruvida det passar att du kommer på besök på ifrågavarande avdelning.


Besökstiderna på sjukhusens avdelningar är vanligtvis kl. 13–19.

Inge begränsningar för besökstider på dessa enheter: Åucs öronklinik, barnklinik, psykiatriska avdelningar och Kirurgiska sjukhuset.

Ev. ändringar i besökstider finns på avdelningarnas nätsidor:

För besök utanför besökstiderna, kontakta avdelningspersonalen.

Patientförfrågningar

Vi upplåter patientuppgifter endast med patientens medgivande. Om din sjukdom gör att du inte kan ge medgivande, ger vi information endast åt nära anhöriga.

Per telefon kan vi närmast berätta om hur patienten mår. Vi hoppas att anhöriga kommer sinsemellan överens om vem som frågar om patientens tillstånd, hemskrivning o.a. Överenskommelse om diskussion med läkaren görs skilt.

Telefonnummer för patientförfrågningar

​Åucs Stamsjukhus
(A-, T- och U-sjukhusen)
​02 313 1175 (dygnet runt)
02 313 2175 (vard. kl. 6.45–19, lö-sö kl. 11–19)
02 313 1038 (vard. kl. 6.45–22)
​Åucs Loimaa sjukhus​02 761 2388
​​Åucs Salo sjukhus​02 314 4000
​​Åucs Vakka-Suomi sjukhus​02 314 1000
​Åbolands sjukhus02 314 6000

Övernattning

I vissa situationer har de anhöriga eller närstående möjlighet att övernatta på sjukhuset. Fråga vårdpersonalen på avdelningen mer om detta. 

Besökare

Vi önskar att högst två eller tre närstående åt gången kommer på besök.

Det lönar sig att lämna ytterkläderna i förvaringen som finns i sjukhusens entréhall. På enheterna finns en del obevakade klädförvaringsställen.

Lämpliga presenter är t.ex. böcker, tidningar eller någonting smått att äta. Blommor är förbjudna på de Medicinska verksamhetsområdets avdelningarna.

Du är välkommen till våra kaféer och restauranger och från dem kan du också köpa presenter. Öppettiderna hittar du på sjukhusens sidor.

Undvik besök om du är sjuk (eller någon hemma är sjuk), t.ex. har snuva, hosta eller någon annan smittsam sjukdom.

Vänligen undvik starka dofter, t.ex. parfymer då du kommer på besök.

Vår personal ger gärna mer information.

Trafikförbindelser och parkering

Päivitetty: 23.3.2020 08:46
Luotu: 5.5.2014 10:50