Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Besök

Besök

Besökstiderna på sjukhusens avdelningar är vanligtvis kl. 13–19.

På Åucs är det obegränsade besökstider på kliniken för Öron-, näs- och halskliniken, Barn- och ungdomskliniken, psykiatriska avdelningarna och på Kirurgiska sjukhus.

Avvikande besökstider syns på avdelningarnas sidor:

Du kan komma överens med avdelningens personal om besök utanför ovan nämnda tider.

Patientförfrågningar

Vi ger ut patientuppgifter endast med patientens samtycke. Om du pga. din sjukdom inte kan ge ditt samtycke så ger vi uppgifter endast till de närmaste anhöriga.

Per telefon kan vi främst berätta om sådant som gäller patientens tillstånd. Vi önskar att anhöriga kommer överens om vem som frågar om patientens tillstånd per telefon, utskrivning etc. Ni kan separat komma överens om diskussion med läkaren.

Övernattning

I vissa situationer har de anhöriga eller närstående möjlighet att övernatta på sjukhuset. Fråga vårdpersonalen på avdelningen mer om detta. 

Besökare

Vi önskar att högst två eller tre närstående åt gången kommer på besök.

Det lönar sig att lämna ytterkläderna i förvaringen som finns i sjukhusens entréhall. På enheterna finns en del obevakade klädförvaringsställen.

Lämpliga presenter är t.ex. böcker, tidningar eller någonting smått att äta. Blommor är förbjudna på de Medicinska verksamhetsområdets avdelningarna.

Du är välkommen till våra kaféer och restauranger och från dem kan du också köpa presenter. Öppettiderna hittar du på sjukhusens sidor.

Undvik besök om du är sjuk (eller någon hemma är sjuk), t.ex. har snuva, hosta eller någon annan smittsam sjukdom.

Vänligen undvik starka dofter, t.ex. parfymer då du kommer på besök.

Vår personal ger gärna mer information.

Päivitetty: 1.6.2017 10:56
Luotu: 5.5.2014 10:50