Siirry sisältöön

Organisationen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fr.o.m. 1.3.2018

Organisationen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

VSSHP-organisation i pdf-form 

 

Medlemskommunerna och Åbo universitet

 

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige

Revisionsnämnden

Koncernbolag

Sjukvårdsdistriktets styrelse

Nämnden för den språkliga minoriteten

Direktören för sjukvårdsdistriktet

Resultatområden under styrelsen

Resultatområdet för administrativa centralen

Resultatområdet för Tekniska och underhållstjänster

    • Underhållstjänster
    • Fastighetstjänster
    • Teknisk service

Resultatområdet för Läkemedelsförsörjning

Åbo universitetscentralsjukhus

Verksamhetsområde
Stöd- och rörelseorganens sjukdomar (Tules)
Hjärtcentret
Kliniken för bukkirurgi och urologi
Neuro
Medicinska
Operativ verksamhet och cancersjukdomar
Kvinnokliniken
Barn- och ungdomskliniken
Totek (perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling)
Psykiatri
Bilddiagnostik
Laboratorium

Serviceområden
Experttjänster

Sjukhusen

Åucs Kirurgiska sjukhus
Åucs Loimaa sjukhus
Åucs Pemar sjukhus
Åucs Reso sjukhus
Åucs Salo sjukhus
Åucs Stamsjukhus (A-,. T- och U-sjukhuset)
Åucs Vakka-Suomi sjukhus

Resultatområden under direktionerna

Affärsverket för akutvård och jour

Affärsverket Åbolands sjukhus

    • Åbolands sjukhus

 

 

Päivitetty: 26.11.2019 13:07
Luotu: 19.5.2014 13:31