Siirry sisältöön

Protokoll

Protokoll från och med 1.1.2008 >
Följande organ inom sjukvårdsdistriktet har sina föredragningslistor och protokoll publicerade från och med 1.1.2008 på KTweb, vsshp.ktweb.fi.

 • Administrativa sektionen (från och med år 2009)
 • Byggnadssektionen (åren 2008-2012)
 • Direktionen för Affärsverket för akutvård och jour (från och med år 2011)
 • Direktionen för Affärsverket för laboratoriet (år 2008)
 • Direktionen för Loimaa delansvarsområde (åren 2008-2013)
 • Direktionen för resultatområdet för den regionala specialiserade sjukvården (från och med år 2013)
 • Direktionen för resultatområdet psykiatri (från och med år 2013)
 • Direktionen för Salo delansvarsområde (åren 2009-2013)
 • Direktionen för sjukvårdsrelaterade tjänster
 • Direktionen för Åbolands sjukhus
 • Ekonomisektionen (åren 2008-2009)
 • Fastighetssektionen (från och med år 2013)
 • Fullmäktige
 • Personalsektionen (åren 2008-2011)
 • Revisionsnämnden (från 2005)
 • Sjukvårdsdistriktets samarbetsdelegation
 • Styrelsen
 • Åucs Vakka-Suomi sjukhus regionala styrgrupp (åren 2009-2012)

Föredragningslistor och protokoll av Direktionen för Åbolands sjukhus och Fullmäktige pobliceras också på svenska. Alla andra publiceras endast på finska.

Protokoll 1997–2007
Samkommunens fullmäktiges, styrelses och dess sektioners samt samarbetsdelegationers protokoll finns från och med 31.12.2007 på vår gamla webbplats.

 

Päivitetty: 19.2.2019 12:09
Luotu: 26.1.2015 10:30