Siirry sisältöön

Media, meddelanden, kommunikation

Kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten ansvarar för informationen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Gatuadress: Kinakvarngatan 4-8, Åbo, Åucs byggnad 8, trappa A, vån. 2.

Postadress:  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Kommunikationsenheten, PB 52, 20521 Åbo

 

Kommunikationsenheten är stängd under semesterperioden 5.–31.7.2018

 

Medias kontaktpersoner under semesterperioden vad gäller frågor som angår sjukvårdsdistriktet: 

 • 2–4.7. informationschef Esa Halsinaho, tel. 040 564 3867
 • 5–8.7. chefsöverläkare Mikko Pietilä, tel. 050 515 0615
 • 9–15.7. chefsöverläkarens vikarie, ansvarsområdesdirektör Kaj Metsärinne, tel. 02 313 1006
 • 16.7–5.8. chefsöverläkarens vikarie, verksamhetsområdesdirektör Arto Rantala, tel. 050 407 0433
 • fr.o.m. 6.8. sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä, tel. 050 327 1230
 • fr.o.m. 13.8. också informationschef Esa Halsinaho, tel. 040 564 3867.

Medias kontaktpersoner under semesterperioden vad gäller frågor som angår Åucs:

 • 2–8.7. Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen, tel. 050 438 3662
 • 9–29.7. Åucs sjukhusöverskötares vikarie, överskötare Sari Johansson, tel. 050 562 7740
 • 30.7–5.8. Åucs sjukhusöverskötares vikarie, ledande överskötare Marjo Saarenmaa, tel. 050 430 6460
 • 6–12.8. Åucs sjukhusöverskötare Tuija Lehtikunnas, tel. 040 523 7010
 • fr.o.m. 13.8. Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen, tel. 050 438 3662
  samt informationschef Esa Halsinaho, tel. 040 564 3867.

Medias kontaktpersoner under semesterperioden vad gäller frågor om Affärsverket för akutvården och jouren:

 • 2–22.7. vikarierande verkställande direktör Kaarina Tanttu, tel. 02 313 8923
 • 23.7–5.8. vikarierande verkställande direktör Teemu Elomaa, tel. 02 313 8922
 • fr.o.m. 6.8. verkställande direktör Sirpa Rantanen, tel. 02 313 8920.

Du kan också ta kontakt genom att ringa växeln på tel. 02 313 0000.

E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@tyks.fi (utan å-, ä- och ö-bokstäver).

Brådskande ärenden som gäller internetsidorna 5.7.–12.8.2018

 • vardagar kl. 7:00–17:00 2M-IT Ab:s servicetjänst, servicedesk@2M-it.fi, tel. 010 195 555  (lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift)
 • vardagar kl. 16:00–7:30 och på veckoslut och helgdagar 2M-IT Ab:s atk-dejourering, tel. 02 313 2315.

Ärenden som gäller internetsidorna fr.o.m. 13.8.2018

 • informationschef Esa Halsinaho, tel. 040 564 3867
 • vikarierande webbredaktör Tarja Lehto, tel. 050 593 0940

 

Meddelanden

Meddelanden på svenska 2014-

Meddelanden på finska 2013-

Päivitetty: 3.7.2018 11:43