Använd tunneln för att nå sjukhusen från Åucs parkeringshus

Du når stamsjukhusets olika byggnader torrskodd längs de ljusa tunnlarna som löper mellan de olika byggnaderna. 

Kahvion-jälkeisen-oven-takaa-lähtee-tunneli.jpg

Från A-sjukhusets café börjar tunneln mot parkeringshuset.

På grund av renoveringsarbetet i A-sjukhuset är antalet parkeringsplatser framför sjukhuset mycket begränsat. Och antalet kommer att minska ytterligare under de närmaste veckorna, då renoveringsarbetet av C-flygeln börjar.

Pysäköintitalo-2een-ajetaan-alas.jpg 

Rutten löper från parkeringshus 2 (på bilden, se på karta) där ett stort antal lediga kundparkeringsplatser tillkommit i början av augusti. Under hela augustimånad har det funnits tiotals lediga kundparkeringsplatser i hallen. Det finns skyltning som visar vägen från parkeringshallen till A-, T- och U-sjukhusen.

Pysäköintitalon-ramppi-kääntyy-oikealle.jpg

Du kör till parkeringshus 2 mellan U-sjukhuset och PET-centrumet.

Parkeringshus 2 finns bredvid T-sjukhuset. Du når parkeringshus 2 genom att ta av från Kinakvarngatan och köra förbi U-sjukhuset. I ändan av körleden finns en ljustavla som anger antalet lediga kundparkeringsplatser.  Denna rutt kommer att vara den enda vägen till parkeringshuset tills sjukhuset blir färdigbyggt inom c. två år.  

Opaste-tunnelissa.jpg

Tunneln till A-sjukhuset är den nyaste underjordiska förbindelsen.

Yhdystunneli-A-sairaalaan.jpg

För fotgängare finns det en separat, klart angiven fil där det är tryggt att röra sig till fots. Tunnlarna är avsedda för kunder och för personal. Transportfordonen för sjukhusets interna trafik använder sig av en separat körfil.

Även parkeringshus 1 och 3 är i användning

Det äldsta parkeringshuset inom Åucs-området, parkeringshus 3, står också tillgängligt bland annat för besökare till A-sjukhuset.  Detta parkeringshus nås utifrån.

Det nyaste parkeringshuset som bär nummer 1 är redan i bruk. Från parkeringshus 1 finns tillsvidare ingen tunnelförbindelse till sjukhuset för kunder. Du når det nyaste parkeringshuset via Tegelbruksgatan.

Nu finns det totalt 421 parkeringsplatser i parkeringshallar för dem som besöker stamsjukhuset i Åbo. Kostnaden för kundparkeringen på alla kundparkeringsplatser inom stamsjukhusets område är 2 euro per timme och 10 euro per dygn.

Mera information: Parkering

 

Text och bilder: Suvi Vainio

 

 

Ändrat : 16.8.2019 12:43
Skapad : 14.8.2019 12:55