Tunnelbygget mellan Medisiina D och A-sjukhuset startade


Fastighetssektionen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände i mitten av november första skedet av bygget av tunneln som ska förena A- och T-sjukhusen med byggnaden Medisiina D. Arbetet på tunneln, som döpts till A-tunneln, inleddes 26.11.2015 och tunnelarbetet utgör en del av hela byggnadsarbetet kring Medisiina D.

Stamsjukhusets byggnadsarbete omringas av A-sjukhuset (byggnad 4-5), byggnad 7 och byggnad 11 (SH-byggnaden) samt Medisiina A-C som hör till Åbo universitet.
Passagen genom byggnadsarbetsplatsen avstängs med stängsel. Trafiken från Medisiina i riktning mot stamsjukhusbacken sker under den tid som byggnadsarbetet pågår via Åucs huvudingång på Kinakvarnsgatan.

Första skedet av tunnelarbetet kommer att räcka 10 månader. Avsikten är att bygga tunneln färdig i ett senare skede, i samband med bygget av T3-sjukhuset. I framtiden kommer tunneln att förena A-sjukhuset, Medisiina D, T3-sjukhuset och T-sjukhuset.

Bilden: Trafiken till stamsjukhusområdet (det rödstreckade området) har avstängts fr.o.m. 26.11.2015. Gången till sjukhusområdet sker genom huvudingången vid Kinakvarnsgatan (pilen).​

Karta över stamsjukhuset. 

Ändrat : 26.9.2019 14:28
Skapad : 30.11.2015 07:24