Docent Matti Bergendahl utsedd till direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt  

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslöt idag (14.1.2020) att utnämna docent, specialistläkare och MBA Matti Bergendahl till sjukvårdsdistriktets nya direktör. Valet gjordes som en sluten omröstning i vilken Bergendahl fick 320 röster och Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen 121 röster. Omröstningen föreslogs av Loimaa stads ledamot Jarmo Metsänperä, som är fullmäktiges andra vice ordförande.Matti Bergendahl.

Bergendahl har senast varit verksam som Realia Group-koncernens verkställande direktör under åren 2015­–2019. Före det var han verkställande direktör för Mehiläinen Ab 2005–2014. Åren 2010–2012 var han verkställande direktör för moderbolaget till Mehiläinen, Ambea-koncernen och dess vice verkställande direktör under åren 2007–2009 samt 2012–2014.

Han blev medicine licentiat år 1991, medicine doktor år 1993 och specialist i pediatrik vid Åbo universitet år 2000. År 2001 avlade han MBA-examen vid IMD (International Institute for Management Development, Lausanne, Schweiz) och år 2002 utnämndes han till docent vid Åbo universitet.

Fullmäktige fastslog lönen för Bergendahl till 16 750 euro i månaden.  Han har avtalat att inleda sitt arbete vid sjukvårdsdistriktet i början av maj 2020.  

– Jag är full av iver att få utveckla servicen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tillsammans med den erfarna och kunniga personalen vid sjukvårdsdistriktet och ägarkommunerna. Åucs och Åbo universitet är bekanta för mig sedan tidigare, och det är en sann glädje för mig att kunna återkomma till en plats där jag påbörjat min arbetskarriär. Jag är övertygad om att vi tillsammans ska kunna dra nytta av min erfarenhet av experttjänsterna som produceras av den privata sektorn och att vi ska kunna utveckla vidare tjänsterna vid det tvåspråkiga sjukvårdsdistriktet, säger docent Bergendahl.   

Bergendahl anser att det är viktigt att tjänsterna står flexibelt till klienternas förfogande och att ägarkommunerna är nöjda med samarbetet med sjukvårdsdistriktet trots den strama ekonomin.

– Sjukvårdsdistriktets framgång baserar sig på en nöjd personal och nöjda klienter. Därför kommer jag att satsa särskilt mycket på att ytterligare förbättra klient- och personalerfarenheterna. Jag har också uppställt som mål att förstärka samarbetet mellan Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åucs och Åbo universitet, framhåller Bergendahl.

Tillsvidare tjänstgör Göran Honga som ställföreträdande direktör för sjukvårdsdistriktet.

Ändrat : 15.1.2020 07:32
Skapad : 14.1.2020 15:40