​Influensarapport från vecka 13

På grund av antalet influensabesök på hälsocentralerna har aktiviteten i influensaepidemin minskat, men aktiviteten varierar mycket i olika sjukvårdsdistrikt.  Antal registrerade influensafall i registret över smittsamma sjukdomar har minskat (Institutet för hälsa och välfärd). 

Epidemin har minskat också i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Antalet influensapatienter i Åbo universitetscentralsjukhus och besöken på grund av luftvägsinfektioner i stamsjukhus jour och i Salo, Loimaa och  Vakka-Suomi jour har minskat.

 

Läs hela rapporten:

ÅUCS influensarapport vecka 13 2019.pdf

 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten

Ändrat : 28.3.2019 13:30
Skapad : 28.3.2019 13:15