Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 3

Influensaepidemin pågår i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har antalet influensafall ökat i många sjukvårdsdistrikt, men aktiviteten varierar. De flesta av virusen är A-influensa. B-influensa har tillsvidare varit sällsynt. Också i Europa ökar antalet influensafall ständigt, men aktiviteten varierar mycket inom länderna. De flesta av virusfynden är A-influensavirus. Bvirus har varit dominerande bara i några länder.

Bilden nedanför visar att antalet A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt nu är högre än i tidigare influensasäsonger:

A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

På följande bild ser man att antalet A-influensa och i synnerhet RSV-patienter i Åucs har ökat:

27 vuxna och 6 barn A-influensapatienter, och 13 vuxna och 20 barn RSV-patienter har varit på sjukhusvård i ÅUCS.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a luftvägsinfektioner i Åucs jour har ökat: 

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) visar att de flesta av resultaten är A-influensa och RSV. Därtill finns rino- och adenovirusar. 

Det är ännu inte möjligt att förutsäga hur stor A-influensaepidemin kommer att bli. RSV- säsongen beräknas att bli större än tidigare.


Sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 15.1.2020 10:26
Skapad : 15.1.2020 10:15