Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 4

Influensaepidemin pågår i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område, men aktiviteten har stannat låg. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har aktiviteten i influensa varit låg men den varierar beroende på sjukvårdsdistrikten. I Europa har influensa-aktiviteten varit låg. Dominerande virusfynden är A-influensavirus i nästan alla länder.

Bilden nedanför visar att antalet A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt nu är lägre än i december, men aktiviteten i RSV har ökat:

A-influensafall och RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

På följande bild ser man att antalet A-influensa och i synnerhet RSV-patienter i Åucs har ökat:

32 vuxna och 6 barn A-influensapatienter och 17 vuxna och 27 barn RSV-patienter har varit i sjukhusvård.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har stannat på förra säsongens nivå:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

I virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) dominerar A-influensa och RSV. Därtill finns rinovirusar.

Aktiviteten i influensaepidemin har minskat. Det är ännu inte möjligt att förutsäga hur epidemin kommer att bli. RSV-säsongen verkar bli livligare än förra vintern.


Sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 22.1.2020 14:15
Skapad : 22.1.2020 13:55