Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 48

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har inte influensaepidemin ännu börjat, fastän enstaka influensafall finns runtom i landet. Virusfynden i Åucs klinisk mikrobiologi laboratoriet visar att antalet A-influensafall

har ökat i veckan 47. Därtill finns rhinovirus- och adenovirusfall. I MariCloud (ArcDia Oy) har antalet respiratoriska virusen ökat märkbart och i vecka 47 särskilt A-influensavirus.

Bara två fall av A-influensa- och RSV-infektioner har fått vård på Åucs.

På följande bild ser man, att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner på Åucs stamsjukhusets jour och i Salo, Loimaa och Vakka-Suomi jour har varit högre än i förra influensasäsongen:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Läkarna i området påminns om att pneumokockpneumoni är en snabb och potentiellt livsfarlig sjukdom. Därför är det ytterst viktigt att minnas möjligheten av den hos patienter med hög feber, hosta och högt CRP. I dessa fall måste amoxicillinbehandling påbörjas eller vid behov bör patienten skickas till jouren.

Sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 28.11.2019 09:47
Skapad : 28.11.2019 09:10