​Influensarapport från vecka 14

Aktiviteten i influensaepidemin har minskat. De flesta fall har varit influensa A. Antal A-influensa och RSV-patienter i Åucs och antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i stamsjukhus jour och i Salo, Loimaa och  Vakka-Suomi jour har minskat. Denna är den sista influensarapporten för den här influensasäsongen. I sluten av april publiceras sammandraget av influensasäsongen.

Läs hela rapporten: ÅUCS influensarapport vecka 14 2019.pdf

Sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt


Ändrat : 25.10.2019 08:37
Skapad : 4.4.2019 15:25