Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 12

Influensaepidemin pågår aktivt i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område och i hela landet, och har ledat till att antalet besök i hälsovårdscentral har ökat (Institutet för hälsa och välfärd).

Nedanför finns antalet A-influensa och RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område (THL). Siffrorna i mars är ännu underutvecklade.

Diagram av A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.Diagram av RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

Antalet A-influensapatienter i Åucs har ökat. Antalet RSV-influensapatienter har ökat också, mestadels barn. Antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har ökat.

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Ändrat : 19.3.2020 09:57
Skapad : 19.3.2020 09:50