Klåda, sveda eller utslag – könssjukdom? Gör självbedömning i Omaolo-tjänsten

Alla könssjukdomar kan i början vara dolda och symtomfria. Därför är det bäst att söka sig till hälsovården redan vid minsta misstanke. Om du känner oro eller ångest inför att besöka läkare eller att gå på test, kan du göra en självbedömning om det kunde gälla könssjukdom. Den gör du med nättjänsten Omaolo.fi.

Självbedömning av symtomen med Omaolo berättar om du borde uppsöka hälsovården, kanske rent av jourmässigt, eller om det räcker med självbedömning och egenvård. I alla fall kan du ta det lugnt efter att du fått svaret på Omaolo-bedömningen. 

Avsikten med den elektroniska tjänsten är att ge sinnesro för frågeställaren och att reducera trängseln till hälsovårdens telefontjänster. Tjänsten gör det också lättare för dem som fått en könssjukdom att få vård snabbt.

Åucs polikliniken för könssjukdomar var först med i Omaolo-tjänsten

Sedan slutet av mars 2020 har alla som bor inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kunnat via Omaolo uppsöka Åucs poliklinik för könssjukdomar.  Först ska man svara på frågorna i den elektroniska Omaolo-tjänsten gällande misstanke om könssjukdom. Detta kan man göra elektroniskt per dator närsomhelst och varsomhelst. Autentiseringen sker t.ex. med användning av bankkod, varefter användaren får vid behov kontakt med en sakkunnig person inom hälsovården. Efter bedömning av situationen kan användaren vid behov anvisas till läkarmottagning eller laboratorietestning. 

Könssjukdoms poliklinikens sjukskötaren Mimmi Nylund, Leena Lindqvist och Monika Storberg.

Polikliniken för könssjukdomar vid Åucs är den första i sitt slag som tagit Omaolo-tjänsten i bruk i Finland.   Sjukskötare Monika Storberg och Leena Lindqvist tycker att Omaolo-tjänsten är toppen.

– Med hjälp av Omaolo hoppas vi kunna koncentrera vår mottagning primärt på patienter med symtom. En del av våra patienter uppsöker polikliniken då de kallats till läkarmottagningen och för en del programmerar sjukskötaren nödvändiga laboratorietester, berättar Storberg och Lindqvist.

Patienten får en remiss som gäller för provtagning på alla Tykslabs verksamhetspunkter. Målsättningen med Omaolo-tjänsten är att betjäna patienterna smidigare och att genast se till att de som behöver undersökning och vård får det i rätt tid och på rätt ställe. 

Snabbare behandling med Omaolo

Omaolo-tjänsten är ett nytt elektroniskt sätt att sköta sin hälsa, oberoende av tid och plats. Den kompletterar hälsoserviceutbudet som redan finns. Tjänsten gör det möjligt för envar att närsomhelst under dygnet bedöma om hen behöver hjälp i frågor om hälsa och sjukdom. Symtomenkäten i Omaolo grundar sig på den medicinska databasen som underhålls av Kustannus Oy Duodecim och på God praxis-rekommendationerna. Formellt är Omaolo-tjänsten en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Inom Egentliga Finland har Åbo stads välfärdssektor och Tyks Akuten varit de två första användarna av Omaolo-tjänsten. I början av 2020 tog också hälsocentralerna i St. Karins och Nådendal Omaolo i bruk. Det finns 15 olika hälsoproblem som omfattas av Omaolo-tjänstens symtomenkäter och dessutom en allmän symtomenkät. Denna elektroniska tjänst fungerar både på finska och på svenska. En engelskspråkig version ska införas under år 2020.

Förutom frågor ifall av misstanke om könssjukdom, finns följande symtomenkäter:

 • Halsont eller svalgsymtom
 • Symtom eller skada i knät
 • Urinvägsinfektion
 • Halsbränna
 • Smärta, stelhet eller skada i skuldran
 • Luftvägsinfektion
 • Ländryggssmärta eller -skada
 • Diarré
 • Inflammation i ögat
 • Hosta
 • Ändtarmsöppningssymtom
 • Huvudvärk
 • Ont i öronen eller lock för örat
 • Allmän symtomenkät
 • Symtombedömning för coronavirusinfektion

Text: Talvikki Härmä

Bild: Suvi Vainio

Ändrat : 9.4.2020 11:48
Skapad : 9.4.2020 11:20