Antti Parpo och Leena Setälä om vårdreformen:

Vi behöver en starkare organisatör och kontroll av kostnaderna

Antti Parpo och Leena Setälä

Två centrala personer hördes angående förberedelsen av vårdreformen i Egentliga Finland på Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktigemöte 28.11.2017 – vårdreformens förändringsdirektör Antti Parpo och sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Parpo betonade att det finns ett genuint behov av vårdreformen. Setälä påminde om vårdreformens mål, vilka nu som då tycks glömmas bort i den spretiga diskussionen.

– Vårdreform-tjänsterna är utspridda i det nuvarande systemet och enstaka kommuners förmåga att svara på utmaningarna med utvecklingen och finansieringen av vårdreform-tjänsterna är begränsad. Det behövs en starkare ryggrad i ordnandet av tjänsterna. Samtidigt finns det ett behov av att utveckla tjänsterna och försnabba tillgången till tjänster, konstaterade Parpo.

Med valfrihetssystemet förbättras tillgången till tjänster och vi kan förvänta oss att vi också lyckas med detta mål. I ett system av valfrihet söker sig kunderna till sådana serviceproducenter som snabbt kan svara på kundernas efterfråga av tjänster.

Vårdreform-sektorn formas i och med valfriheten till alltmer nätverksaktig, vars administration utmanar det blivande landskapet.

– Verkställandet av vårdreformen är ett krävande arbete och det är synnerligen viktigt att alla offentliga organisationer, som är med i reformen, deltar i förberedandet av den, påminde Parpo.

– I Egentliga Finland görs reformen i samarbete med de nuvarande offentliga vårdreformsorganisationerna, och på sidan om dem i förändringsorganisationen, där det finns skilt anställd personal. 

Kostnader kan hållas under kontroll

– Kontrollen av kostnadsökningen är ytterst viktig med tanke på framtidens utsikter om behovet av tjänster. För detta finns befintliga metoder, vilka måste tas i effektiv användning i reformen, sade Setälä.

För sjukvårdsdistriktets verksamhet är sådana metoder bland annat koncentrerande av krävande vård för att förbättra kvaliteten och produktiviteten, och ökande av öppenvård istället för anstaltsvård.

– I och med valfriheten får befolkningen tillgång till privata allmän- och specialistläkartjänster. På så sätt kan man förbättra tillgången till vård, vilken är känd för att vara en svaghet inom vårt hälsovårdssystem.

– Alla är överens om att det är en god lösning att flytta organisationsansvaret från kommunerna till landskapen, men sjukvårdsdistriktet ser också stora hot med valfriheten, påpekar Setälä.

– Ifall man flyttar mycket specialistläkartjänster till vårdreform-centren och man samtidigt reglerar ett omfattande krav på användning av kundsedlar till specialsjukvården, kommer åtminstone en del av de läkare, som behövs för att producera dessa tjänster, att lämna sina tjänster vid de offentliga affärsverken. I fråga om hur mycket denna förändring kan komma att försämra tillgången på jourtjänster och krävande vård, som finns på affärsverkens ansvar, är landskapen sinsemellan olika.

– Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förespråkar en gradvis övergång från de nuvarande valfrihetstjänsterna, till mer omfattande valfrihetstjänster, på så sätt att vi själva kan definiera dess omfattning i våra landskap, konstaterar Setälä.

Läs också meddelande från fullmäktigemötet!

Ändrat : 18.9.2019 15:31
Skapad : 28.11.2017 16:45