Pressmeddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 25.3.2020

Antalet fall med coronainfektion har bibehållits måttligt inom Egentliga Finland. Per den 24.3.2020 har 42 personer besmittats av coronaviruset inom sjukvårdsdistriktet. Sedan igår har tre nya fall av coronasmitta konstaterats. Två patienter vårdas vid Åucs sjukhus.  

Många patienter uppsöker dock jouren och detta belastar verksamheten vid Åucs Akuten. 

Ledningen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt planerar beredskapen inför vården av patienter med coronainfektion i samråd med kommunala hälsocentralerna. Samarbetet mellan primärhälsovården och sjukvårdsdistriktet ger klarhet i hur coronapatienterna ska vårdas, då patientantalet stiger.

Verksamheten vid alla vårdenheter kommer att anpassas enligt hur epidemin framskrider. Tack vare den tilläggsutbildning som personalen inom distriktet får kan arbetstagare överflyttas från en sjukvårdsenhet till en annan om detta blir nödvändigt framöver. Ledningen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterar verksamhetsplanen dagligen. 

Ändrat : 25.3.2020 13:53
Skapad : 25.3.2020 13:50